Start » Formularz zgłoszenia do Programu „Certyfikat Bezpieczne Dziecko”

Formularz zgłoszenia do Programu „Certyfikat Bezpieczne Dziecko”

 

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Nazwa firmy *

Imię nazwisko reprezentanta *

Tel. *

Adres email *

Adres firmy *

NIP *

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej *

Przedział liczbowy zatrudnionych pracowników *

Branża*

2. INFORMACJE O PRODUKCIE / USŁUDZE
Nazwa produktu / usługi*

Data wprowadzenia produktu / usługi na rynek *

Posiadane certyfikaty *

3. DODATKOWE INFORMACJE

Dlaczego ten produkt / usługa zasługuje na miano „Przyjaznego Dziecku”


Przesyłając ten formularz akceptujesz regulamin Programu "Certyfikat BezpieczneDziecko"

Proszę wpisać wynik w celu weryfikacji: