Czego możesz wymagać od właściciela placu zabaw?

Jakie są obowiązki właściciela placu zabaw? Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki, które mogą się tam zdarzyć? Mimo jesiennej pory kanał dziecięcy MiniMini nie ustaje w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw. Wspólnie ze specjalistami z Centrum Kontroli Placów Zabaw, w ramach akcji MiniInterwencja, zwiększa świadomość rodziców dotyczącą zasad bezpieczeństwa na placach zabaw oraz edukuje właścicieli i zarządców w zakresie ich obowiązków.


Na właścicielu bądź zarządcy placu zabaw spoczywa obowiązek dbania o jego teren. Konieczność wykonywania regularnych przeglądów i konserwacji wyposażenia placu, a także sprzątanie zanieczyszczeń to tylko część zadań, które do niego należą. Zarządca powinien dbać również o to, aby na obiekty nie wchodziły niepowołane osoby i zwierzęta.

Istotną kwestią jest fakt, że każdy plac zabaw, nawet ten powstały wiele lat temu, powinien być bezpieczny i spełniać wymogi normy PN-EN 1176 dotyczącej wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. Jest to niezbędne nawet jeśli dostosowanie do niej wymaga likwidacji niektórych urządzeń lub czasowego zamknięcia całego placu zabaw.

Pamiętajmy, że właściciel lub zarządca obiektu ma zawsze obowiązek zareagować na zgłoszenie rodzica lub opiekuna o niebezpieczeństwie. Na życzenie użytkowników powinien również okazać certyfikaty lub inne poświadczenie zgodności obiektów z normą, a także aktualną dokumentację potwierdzającą regularne przeglądy placu zabaw. Właściciel nie zawsze jest świadom tego, że w razie wypadku to on odpowiada przed sądem za ewentualne zaniedbania!

Akcja MiniInterwencja jest odpowiedzią na niepokojące sygnały dotyczące niebezpiecznych placów zabaw, które napływają do MiniMini od rodziców z całej Polski. Telewizja dziecięca MiniMini stawia sobie za cel również edukację rodziców i właścicieli obiektów. W ramach akcji chce pomóc opiekunom dotrzeć do osób odpowiedzialnych za zły stan placów zabaw.

Zakładka MiniInterwencja, która powstała na portalu placezabaw.minimini.pl, umożliwia rodzicowi zgłoszenie niebezpiecznego placu w swojej okolicy. Do właściciela placu zabaw kanał wysyła list interwencyjny z informacją o tym, że dany plac jest negatywnie oceniony przez użytkowników. Do listu dołączona jest również profesjonalna ekspertyza wad sporządzona przez Centrum Kontroli Placów Zabaw oraz zestaw dokumentów zawierający porady dotyczące tego, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo obiektu. Właściciele, do których trafią pisma będą mieli prawo wypowiedzieć się publicznie w portalu i przedstawić stosowną dokumentację w swojej obronie lub zaprezentować plany modernizacji. W przypadku braku chęci współpracy z ich strony akcja zakłada również interwencję w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego – instytucjach, którym z urzędu podlegają place zabaw.

Więcej szczegółów dotyczących akcji MiniInterwencja na www.placezabaw.minimini.pl oraz na FanPage’u akcji w portalu Facebook.No votes yet.
Please wait...