Wady postawy

Płaskostopie

Płaskostopie, jest to zniekształcenie polegające na obniżeniu łuków wysklepiających stopę. Stopa zbudowana prawidłowo wspiera się o podłoże trzema punktami:  piętą,  głową I-szej kości śródstopia,  głową V-tej kości śródstopia. Między tymi punktami przebiegają trzy główne łuki stopy: podłużny przyśrodkowy, podłużny boczny, poprzeczny przedni. Ich obniżenie prowadzi do płaskostopia. Najczęstszymi postaciami płaskostopia, są:  stopa ...
06.04.2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Plecy Okrągłe

Plecy okrągłe to wada postawy zlokalizowana w odcinku piersiowym kręgosłupa. Występuje w płaszczyźnie strzałkowej. W warunkach prawidłowych odcinek piersiowy kręgosłupa wygięty jest ku tyłowi tworząc tzw. kifozę piersiową. Jej wielkość oraz ukształtowanie zmienia się w trakcie rozwoju człowieka i zależy od: - predyspozycji dziedzicznych, - wieku, - kształtu i wielkości krzywizn sąsiednich (lordozy szyjnej ...
16.02.2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Siadanie w literkę W u dzieci

Pierwsze próby siadania dziecko może podejmować już ok. 7 miesiąca życia, to wielkie wydarzenie i powód do radości dla rodziców. Wydarzenie to niesie jednak ze sobą nowe obowiązki. Musimy zacząć zwracać uwagę na to, by nasz maluch uczył się siadać prawidłowo. Bardzo często zdarza się bowiem, że dzieci zaczynając swoją ...
21.09.2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Klatka piersiowa ” kurza”

Klatka piersiowa kurza występuje znacznie rzadziej niż klatka piersiowa lejkowata, może mieć charakter wrodzony lub nabyty. Cechą charakterystyczną klatki piersiowej kurzej jest zniekształcenie mostka, który tworzy silne uwypuklenie do przodu na kształt dzioba łodzi. Upodabnia ją to do wyglądu klatki występującej u ptaka. Po obu stronach mostka, poniżej sutków stwierdza się ...
09.06.2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Klatka piersiowa lejkowata (szewska)

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) jest to zniekształcenie najczęściej wrodzone. Charakteryzuje się lejkowatym zapadnięciem się dolnej części mostka i przylegających odcinków żeber. Zniekształcenie może być tak duże, że mostek może się stykać z kręgosłupem. Rozróżnia się postać symetryczną i niesymetryczną wady, gdy mostek jest przesunięty na lewo lub prawo od linii środkowej. ...
05.05.2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Kolana szpotawe

Kolana szpotawe jest to wada kończyn dolnych, w której przy złączonych i wyprostowanych stopach tworzy się między kolanami odstęp większy niż 4 – 5 cm. W tej wadzie podudzie tworzy z udem kąt otwarty do wewnątrz – nogi tworzą kształt litery O. Kolana szpotawe zniekształcają zazwyczaj całe nogi, ale czasem wygięcie ...
14.04.2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Kolana koślawe

Kolana koślawe jest to wada kończyn dolnych, w której przy złączonych i wyprostowanych kolanach między kostkami przyśrodkowymi tworzy się odstęp powyżej 4 - 5 cm. Kolano koślawe stanowi odchylenie osi podudzia względem osi uda na zewnątrz, nogi układają się w kształcie litery X. W okresie noworodkowym występuje nieznaczna szpotawość kolan dziecka oraz ...
26.03.2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Skrzywienia kręgosłupa – skoliozy

Skolioza to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa, które charakteryzuje się:  wygięciem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, ( boczne skrzywienie kręgosłupa),  zmianami wielkości krzywizn fizjologicznych w płaszczyźnie strzałkowej,  rotacją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej,  oraz torsją kręgu,   Istnieje kilka podziałów skolioz, jednym z popularniejszych jest podział ze względu na etiologię, czyli przyczyny ich powstawania:   Czynnościowe (funkcjonalne) to zniekształcenia w płaszczyźnie czołowej, w których ...
23.02.2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Wady Postawy

To jak wyglądamy w dużej mierze zależy od nas samych. Pomimo typowej odziedziczonej budowy kośćca, to w jaki sposób od najmłodszych lat się poruszamy i jaki tryb życia prowadzimy wpływa korzystnie lub nie na naszą postawę i funkcjonowanie. W obecnych czasach coraz mniej czasu mamy na zdrowy ruch, dzieci coraz wcześniej ...
03.02.2014
CZYTAJ WIĘCEJ