Skrzywienia kręgosłupa – skoliozy

Skolioza to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa, które charakteryzuje się:

 •  wygięciem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, ( boczne skrzywienie kręgosłupa),
 •  zmianami wielkości krzywizn fizjologicznych w płaszczyźnie strzałkowej,
 •  rotacją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej,
 •  oraz torsją kręgu,

 

Istnieje kilka podziałów skolioz, jednym z popularniejszych jest podział ze względu na etiologię, czyli przyczyny ich powstawania:

 

 • Czynnościowe (funkcjonalne) to zniekształcenia w płaszczyźnie czołowej, w których nie stwierdza się utrwalonych zmian w budowie kręgosłupa.

To skrzywienie jest odwracalne po wyeliminowaniu przyczyn jego powstawania np. wyrównanie skrócenia kończyny dolnej, usunięcie bólu powodującego odruchowe skrzywienie.

 

 • Strukturalne, które wykazują utrwalone zmiany w budowie kręgosłupa i tułowia, dotyczą płaszczyzny czołowej, strzałkowej i poziomej.

Przyczyną skrzywienia mogą być:

 •  wrodzone zmiany w budowie kręgosłupa czy żeber (skoliozy wrodzone),
 •  porażenia i niedowłady mięśni tułowia (skoliozy porażenne),
 •  choroby i zmiany w obrębie klatki piersiowej (skoliozy torakogenne).

W olbrzymiej większości skolioz strukturalnych czynnik etiologiczny nie jest znany(nie znamy przyczyn ich powstawania), tę najliczniejszą grupę określamy mianem skolioz idiopatycznych.

 

Kolejnym kryterium podziału, często stosowanym jest podział ze względu na wiek:

 • skolioza niemowlęca – dotyczy dzieci, które nie ukończyły jeszcze 3 roku życia: ustępujące – charakteryzujące się zanikaniem skrzywienia wraz z wiekiem, często jeszcze w pierwszym roku życia, postępujące – deformacja wzrasta z wiekiem.
 • skolioza dziecięca – dotyczy dzieci, które ukończyły 3 rok życia, ale nie weszły jeszcze w wiek dojrzewania,
 • skolioza młodzieńcza – można o niej mówić w przypadku młodzieży przed 16 rokiem życia, w fazie szybszego wzrostu organizmu,
 • skolioza dorosłych – dotyczy osób dorosłych, u których faza wzrostu organizmu już się zakończyła.

 

Innymi kryteriami podziału skolioz są:

 • podział ze względu na lokalizację:

  • piersiowe
  • lędźwiowe
  • szyjne.
 • ze względu na liczbę łuków:

  • jednołukowe
  • dwułukowe
  • wielołukowe
 • ze względu na kompensację:
  • wyrównane
  • niewyrównane
 • ze względu na wielkość kąta skrzywienia:

  • I stopień skrzywienia – do 20°
  • II stopień skrzywienia – od 20–40°
  • III stopień skrzywienia – od 40–60°
  • IV stopień skrzywienia – powyżej 60°

Charakterystyczne dla sylwetki dziecka ze skoliozą (rodzice mogą to zaobserwować samodzielnie) są:

 • wygięcie kręgosłupa w bok (widoczne zwłaszcza w części piersiowej przy pochyleniu dziecka do przodu),
 •  jednostronne, niesymetryczne wystawanie barku,
 •  niesymetryczne przemieszczenie jednego z bioder ku górze i do przodu,
 •  niesymetryczne położenie i wystawanie jednej łopatki,
 •  garb żebrowy,
 •  opuszczenie jednej ręki niżej niż druga,
 •  niesymetryczna talia,
 •  cofnięcie jednej piersi (u dziewcząt), sprawiające wrażenie, że jest mniejsza.

Jeśli zauważymy u swojego dziecka objawy skoliozy należy zgłosić się do lekarza w celu zdiagnozowania i wczesnego rozpoczęcia właściwej rehabilitacji.

 

Aby zapobiegać, ograniczać rozwój wady rodzice powinni (już od wieku niemowlęcego dziecka) starać się postępować w określony sposób:

 •  nie nosić dziecka na jednej i tej samej ręce,
 •  nie krępować ruchów dziecka,
 •  nie zmuszać dziecka do siadania, stania, chodzenia,
 •  pozwolić dziecku na wykorzystanie w pełni okresu raczkowania,
 •  nie prowadzić dziecka zawsze tylko za jedną i tę samą rękę,
 •  dobierać zabawy wymagające korzystania przez dziecko z obu rąk i nóg,
 •  tłumaczyć dziecku, aby siedząc w ławce szkolnej, pamiętało o przyjmowaniu prawidłowej postawy,
 •  dbać, aby w trakcie pisania (odrabiania lekcji) dziecko trzymało obie ręce na blacie biurka,
 •  dbać, aby biurko i krzesło były dostosowane do wzrostu dziecka,
 •  dbać, aby dziecko nosiło przybory szkolne w plecaku na obu ramionach, a nie w torbie na jednym ramieniu,
 •  dbać o to, aby łóżko, na którym śpi dziecko nie było ani za miękkie, ani za twarde,
 •  przestrzegać ogólnych zasad higieny życia,
 •  dbać o właściwą dietę dziecka,
 •  zapewnić dziecku odpowiednią ilość ruchu oraz jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu.

 

Mając na uwadze powyższe możemy ustalić sposób postępowania korekcyjnego przy skoliozach.

No votes yet.
Please wait...

Strony: 1 2