Stop niebezpiecznym salom zabaw!

Stan sali zabaw, którą odwiedzasz z Twoim dzieckiem budzi Twój niepokój? Masz obawy, co do jej bezpieczeństwa? Zgłoś ją do MiniInterwencji! Telewizja dziecięca MiniMini interweniuje w sprawie niebezpiecznych obiektów.

Brak regularnych przeglądów, konserwacji i napraw wyposażenia, łączenie zjeżdżalni z basenem wypełnionym piłkami, zapewnianie tylko jednego wyjścia z przestrzeni zabawowej, niewystarczająca oraz nieposiadająca odpowiednich kompetencji liczba personelu, brudne piłki, brak odpowiedniej wentylacji i oświetlenia. Oto tylko niektóre z zaniedbań pojawiających się na polskich salach zabaw. MiniMini dąży do poprawy tej smutnej rzeczywistości. W tym celu na stronie placazabaw.minimini.pl powstała specjalna zakładka. Umożliwia ona rodzicom zgłaszanie zaniedbanych sal w swojej okolicy oraz zakłada interwencję w celu poprawy bezpieczeństwa na zgłoszonym obiekcie.

Jak to działa? Po wpisaniu miejsca do wirtualnej mapy oraz dodaniu opisu i zdjęć obrazujących zły stan obiektu do właściciela wysłany jest list interwencyjny z informacją o tym, że jego obiekt jest negatywnie oceniony przez użytkowników. Do listu interwencyjnego dołączona zostaje również profesjonalna ekspertyza wad sporządzona przez Centrum Kontroli Placów Zabaw oraz zestaw dokumentów zawierający porady dotyczące tego, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Ekspertyza wad zostaje również opublikowana na stronie portalu do publicznej wiadomości użytkowników. Właściciele, do których trafią pisma mają prawo wypowiedzieć się publicznie w portalu i przedstawić stosowną dokumentację w swojej obronie lub zaprezentować plany modernizacji. W przypadku braku chęci współpracy z ich strony akcja zakłada również interwencję w Inspekcji Handlowej – instytucji, której z urzędu podlegają sale zabaw.

Skąd pomysł? Akcja jest odpowiedzią na niepokojące sygnały dotyczące niebezpiecznych placów i sal zabaw, które napływają do MiniMini od rodziców z całej Polski. Telewizja dziecięca chce w ten sposób pomóc opiekunom dotrzeć do osób odpowiedzialnych za zły stan placów zabaw oraz budować wśród nich świadomość tego, jak ważna jest troska o dobro dzieci.

Więcej informacji na temat MiniInterwencji na www.placezabaw.minimini.pl/mini-interwencja.html.

No votes yet.
Please wait...