Konkurs „POMOST III – czyli przekraczanie edukacyjnych progów”

Konkurs „POMOST III – czyli przekraczanie edukacyjnych progów” – konkurs miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Przed Szkołą” wydawanych przez Wolters Kluwer Polska. Termin składania prac do 31 sierpnia 2012 r.

„Budujmy POMOSTY, aby dzieci mogły łagodnie pokonywać edukacyjne progi przechodząc z przedszkola do szkoły i z klasy trzeciej do czwartej szkoły podstawowej – czyli z integralnego sytemu nauczania do przedmiotowego” – taka dewiza przyświeca konkursowi, którego trzecią edycję organizuje w tym roku miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Przed Szkołą” wydawane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 sierpnia 2012 r.

Jeżeli w Waszym przedszkolu lub szkole funkcjonuje program przygotowania dzieci i ich rodziców do zmiany, jaką jest rozpoczęcie nauki w szkole, jeśli próbujecie ułatwić im tę zmianę, jeśli tworzycie środowisko przyjazne dziecku, nawiązując relacje między przedszkolami i szkołami, współpracując w tych działaniach z rodzicami, lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi, różnymi instytucjami wspierającymi rozwój i edukację dzieci, jeśli macie przemyślany program działań ułatwiający uczniom przejście z III do IV klasy szkoły podstawowej zapraszamy Was do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu „POMOST”.
Pochwalcie się swoimi osiągnięciami, przedstawcie swoje pomysły i działania – w formie:
– opisu/relacji/reportażu
– scenariusza
– prezentacji
– nagrania audiowideo.

Zbierzmy wspólnie przykłady dobrej praktyki – temu przede wszystkim służy konkurs.
Nad przebiegiem tej edycji konkursu i wyłonieniem najciekawszych prac czuwa jury w składzie:
– prof. dr hab. Anna Brzezińska (przewodnicząca jury), pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Lider Zespołu Wczesnej Edukacji IBE,
– dr Karolina Appelt, pracownik naukowy Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu,
– dr Piotr Rycielski, lider Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia,
– Ewa Brańska, redaktor merytoryczna kwartalnika „Przed Szkołą”
– Klaudiusz Kaleta, p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, dyrektor Działu Czasopism Wolters Kluwer Polska

Szczegółowe informacje dostępne są na:
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pomost-iii-czyli-przekraczanie-edukacyjnych-progow

lub pod numerem telefonu:
Sekretariat Działu Czasopism
tel. (22) 535 80 20; (22) 535 82 59

e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

No votes yet.
Please wait...