Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości EDU Trendy 2012

Trwające dwa dni EDU Trendy 2012 – doroczne spotkanie teoretyków, praktyków i organizatorów edukacji oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem oświaty i poprawą efektywności systemu edukacji, odbyły się 27 i 28 września w Warszawie.
Organizatorami imprezy byli Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Przed Szkołą” oraz redNet Media. Patronem honorowym zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Partnerem technologicznym –Samsung.
Tegoroczne EDU Trendy odbyły się pod hasłem: Innowacje i jakość w edukacji. Zostały podzielone na segmenty: Strefa Konferencji i Warsztatów – zintegrowany program, zbudowany na podstawie doświadczeń Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół oraz Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli i uwzględniający najnowsze trendy edukacyjne na świecie – oraz Strefa Targów, gdzie swój dorobek prezentowali wystawcy związani z edukacją.
W Strefie Konferencji odbył się szereg spotkań z teoretykami, metodykami i praktykami oświatowymi, podczas których omawiano najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed polską edukacją, co nierzadko kończyło się ożywioną   wymianą poglądów i doświadczeń między prelegentami a uczestnikami paneli.
Bezkompromisowe wystąpienie Profesora Leszka Balcerowicza pt. „Uwolnić szkoły!” wzbudziło duże zainteresowanie. Profesor buntował uczestników spotkania przeciw obecnemu systemowi oświaty. Winą za gigantyczne marnotrawstwo pieniędzy w edukacji obarczył głównie utrzymywanie przywilejów nauczycieli gwarantowanych Kartą Nauczyciela, wysokie koszty osobowe pracy oraz ogromny populizm, jaki towarzyszy działaniom władz oświatowych. Profesor Balcerowicz wyraził dezaprobatę dla obecnych uwarunkowań prawnych szkodliwych dla całego systemu edukacji w Polsce. Wskazał na przepisy generujące trudności w zwalnianiu słabych pracowników, wprowadzające niejasny i szkodliwy system awansu zawodowego, wysokie koszty pracy nauczyciela, a przede wszystkim utrzymujące monopol szkół publicznych, uzależnionych od lokalnych polityków, które – nie wiadomo dlaczego – mają być lepsze od niepublicznych. To relikty socjalizmu, relikty przeszłości, których nie należy i nie wolno bronić. – Można wprowadzić mechanizm rynkowy do oświaty! – przekonywał Leszek Balcerowicz jako przykład podając system szwedzki, który wyrósł z edukacji wyłącznie publicznej, a całkiem niedawno został z powodzeniem urynkowiony.
Nie mniejszą ciekawość wśród odwiedzających EDU  Trendy 2012 wzbudziła debata „Kierunki rozwoju edukacji w kontekście wyzwań cywilizacyjnych i realnych możliwości”, którą prowadził prof. Antoni Jeżowski.
– Bardzo dobrze, że taka debata się odbyła i rozmawialiśmy, bo widać, że jest wiele pomysłów na przyszłość i na to, co zrobić w oświacie – skomentował spotkanie Wiceminister Edukacji Maciej Jakubowski. – Będziemy potrzebować ich znacznie więcej, żeby rzeczywiście mieć dobrą koncepcję tego, co powinno się w polskiej oświacie zmieniać.
W debacie, wzięło udział wielu znamienitych gości. Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent Warszawy podkreślał, że nauczyciele muszą być wychowawcami młodzieży i nauczyć ją rozumieć świat. Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich, apelował o ustawowe upodmiotowienie obecności rodziców w szkole, w czym wtórowała mu Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Prezes Stowarzyszenia „Rodzice w edukacji”. Krystyna Starczewska, Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, mówiła o konieczności zmian w procesie kształcenia nauczycieli, ponieważ jej zdaniem efektem obecnego jest magisterium, a nie umiejętność pracy z dziećmi. Prof. Michał Fedorowicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych przyznał, że potrzebne jest otwarcie zawodu nauczyciela. Kolejny z gości, dr Grzegorz Mazurkiewicz stwierdził, że wyzwaniem dla dzisiejszej szkoły jest przygotowanie uczniów zarówno kompetencyjne, jak i etyczne.
Na odbywających się równolegle warsztatach prezentowano wiele atrakcyjnych dla uczniów, innowacyjnych technik prowadzenia procesu dydaktycznego.
Poza wiedzą teoretyczną uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi narzędziami i technikami wspierającymi i poprawiającymi jakość edukacji podczas Strefy Targów. Wystawcy promowali najnowsze osiągnięcia technologiczne służące   szkole i nauce. Urozmaiceniem i możliwością nabrania dystansu do „ataku elektroniki” były prezentowane również innowacyjne techniki podejścia do procesu wychowania i nauczania przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi, jak np. zabawki, klocki, gry.
Podczas uroczystej, wieczornej  gali w Teatrze Capitol wieńczącej pierwszy dzień EDU Trendów przyznano Diamenty Oświaty – nagrody plebiscytu „the Best of EduTrendy”. Wyboru dokonali uczestnicy i goście Strefy Targów EDU Trendów 2012.
Celem wyróżnienia było wybranie najlepszych produktów i usług dla edukacji prezentowanych podczas EDU TRENDY 2012 i przyznanie tytułu DIAMENT OŚWIATY w ramach 3 kategorii:
·         DIAMENT OŚWIATY w kategorii nowoczesne projekty i rozwiązania dla edukacji:
AGRAF Sp. z o.o. za produkt: Oprogramowanie interaktywne „ZRÓB TO SAM! Pomocnik nauczyciela”
Projektor SONy VPL-SW525 z tablicą Interwrite DualBoard 1289 – interaktywny zestaw panoramiczny najnowszej generacji.
·         DIAMENT OŚWIATY w kategorii nowoczesne technologie i narzędzia dla edukacji:
SAMSUNG Electronics Polska Sp. z o.o. za produkt: Netbook SAMSUNG 100N
Samsung 100N to lekki, bezpieczny i wydajny netbook, który został zaprojektowany z myślą o uczniach i nauczycielach szkół podstawowych.
·         DIAMENT OŚWIATY w kategorii nowoczesne wyposażenie szkół i placówek edukacyjnych
PWN.pl za produkt: Eduterapeutica Postawa i Ruch
Najnowszy multimedialny program edukacyjny do wspierania aktywności ruchowej, profilaktyki, diagnozy oraz terapii wad postawy, a także szkolnej profilaktyki zdrowotnej.

Więcej informacji i szczegóły na: www.edu-trendy.pl

No votes yet.
Please wait...