Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”

Duża liczba wypadków drogowych w Polsce, a co za tym idzie także duża liczba ofiar stała się powodem, dla którego w 1998r. w Poznaniu powstało Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” – organizacja pozarządowa o charakterze ogólnokrajowym.

 

 

Aby ruch samochodowy był w pełni bezpieczny potrzebne są co najmniej trzy warunki:

 

* bezpieczne drogi,

 

* bezpieczne pojazdy,

 

* bezpieczni użytkownicy dróg.

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dwa pierwsze kryteria są przyczyną tylko 10% ogółu wypadków czy kolizji. To człowiek i jego ograniczenia psychiczne jak słaby refleks, słaba koncentracja uwagi, mała odporność na sytuacje stresowe, a przede wszystkim złe nawyki powodują zdecydowaną część wszystkich kolizji. Bezpieczeństwo zależy od świadomości i odpowiedzialności ludzi: tych za kierownicą, na chodniku i przejściu dla pieszych, na skraju szosy… Droga i pojazd też odgrywają niebagatelną rolę, ale to nie drzewa wpadają na samochody… Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” chcąc dotrzeć do świadomości wszystkich użytkowników dróg i ukształtować nowy model „bezpiecznego zachowania na drodze” prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjno – prewencyjną. Realizujemy postulaty zawarte w specjalnie opracowanych programach.

 

Najczęstsze przyczyny wypadków to: nadmierna prędkość, alkohol, brawura.

 

I właśnie eliminowanie tych złych zachowań na drodze jest głównym celem realizowanych przez nas programów. Poprzez ścisłą współpracę z zajmującymi się tą tematyką organami, staramy się upowszechniać informacje i wyniki badań naukowych, których źródło znajduje się zarówno w kraju jak i za granicą zwiększając tym samym aprobatę społeczną dla działań w powyższym zakresie. O poszczególnych, aktualnie realizowanych przez Stowarzyszenie akcjach można dowiedzieć się więcej na stronie Działalność. Ponadto organizujemy liczne konferencje i sympozja na temat rozbudowania wyobraźni o wielostronnych zagrożeniach bezpieczeństwa wynikających z nie respektowania zasad prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym. Stowarzyszenie nasze zrzesza osoby będącymi uznanymi autorytetami zagadnień bezpieczeństwa z wielu punktów widzenia: medycznego, policyjnego, prawnego, naukowego, służb technicznych. Są to najczęściej rzeczoznawcy i eksperci wielostronnie pojmowanego ruchu drogowego. Początkowo Stowarzyszenie skupiało w swoich szeregach 20 członków z obecnym Prezesem mgr Ryszardem Fonżychowskim na czele. Obecnie liczba naszych współpracowników i sympatyków sięga 200 osób. W międzyczasie nawiązaliśmy współpracę z licznymi instytucjami zainteresowanymi w różnym stopniu zmianą sytuacji na polskich drogach. Mając na uwadze dobro wszystkich obywateli Stowarzyszenie nadal się rozwija, podejmując coraz liczniejsze wysiłki, których efektem są konkretne, zauważalne rezultaty na polskich drogach.

 

 

 

 

 

Realizowane przez Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” działania wielokrotnie zyskały uznanie w oczach najwyższych władz administracji państwowej, a także krajowych i zagranicznych organizacji, instytucji i specjalistów tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, czego potwierdzeniem są liczne patronaty nad realizowanymi przez nas programami, a także otrzymywane krajowe i zagraniczne nagrody i wyróżnienia np. Sukces Roku 2003 w Ochronie Zdrowia– nagroda Ministra Zdrowia, nagroda Marszałka Sejmu RP, Krzyż Zasługi wręczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrny Krzyż Zasługi ( za działania brd ) od prezydenta RP, zasłużeni dla Wielkopolski, i wiele innych otrzymanych dowodów uznania od wojewodów, marszałków województw itd. Stow. „Droga i Bezpieczeństwo” otrzymało w 2007r. prestiżową I nagrodę w Ogólnoeuropejskim Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego corocznie przez międzynarodowy koncern NORAUTO. Nasza organizacja jako pozarządowa i jedyna instytucja z Polski, a także jedyna z nowoprzyjętych państw członkowskich została doceniona przez obiektywne, wieloosobowe jury, składające się z 26 ekspertów, specjalistów tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego reprezentujących różne państwa UE oraz organizacje europejskie.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę stowarzyszenia: Droga i Bezpieczeństwo

 

No votes yet.
Please wait...