języ obcy

APEL ŚRODOWISK JĘZYKOWYCH

UCZYĆ JĘZYKA OBCEGO BEZ ĆWICZEŃ? NIEJASNE ZAPISY W USTAWIE CO DO ZASAD SUBWENCJ. Środowiska działające na rzecz jakości nauczania języków obcych i wydawcy językowi alarmują o negatywnych dla nauczania konsekwencjach mogących powstać wskutek niejasnych i niewłaściwych zapisów w procedowanym w trybie pilnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Największym ...
12.06.2014
CZYTAJ WIĘCEJ