rzecznik

Konwencja Praw Dziecka

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku
07.02.2014
CZYTAJ WIĘCEJ