Zielone okno – wyrzuć rtęć ze swojego życia

CO RODZICIE I DZIECI POWINNI WIEDZIEĆ O RTĘCI

 

Inicjatorzy kampanii społecznej „Zielone okno – wyrzuć rtęć ze swojego życia” – Fundacja Nasza Ziemia, firma eco in oraz Biuro Informacji Toksykologicznej ruszają z akcją edukacji ekologicznej
dla dzieci „Zielone jutro”. Akcja jest skierowana do przedszkoli, a dzieci biorące w niej udział zdobędą cenną wiedzę o recyclingu i postępowaniu z rtęcią.

 

Akcja edukacji ekologicznej jest przeprowadzona w tym roku po raz pierwszy i swoim zasięgiem obejmie przedszkola z 6 miast Polski: Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Warszawy oraz Poznania. Przedszkola realizować będą scenariusz jednorazowych 45-minutowych zajęć, podczas których dzieci poznają pojecie recyklingu, nauczą się segregować śmieci, dowiedzą się, czym są odpady niebezpieczne,
jak z nimi postępować, a w szczególności jak unikać zagrożeń związanych z rtęcią. Dzieci utrwalą zdobytą wiedzę, przez stworzenie prac plastycznych w których przedstawią to, w jaki sposób postrzegają świat wolny od rtęci, świat „Zielonego jutra”. Prace, będą uczestniczyły w konkursie „Zielone jutro”, w którym nagrodą jest usunięcie rtęci z okien lub ich wymiana na ekologiczne, bezrtęciowe.

 

Ogólnopolska akcja edukacji dla dzieci, która powstała z inicjatywy organizatorów kampanii Zielone okno, ma na celu budowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Rtęć, jako drugi po plutonie najbardziej toksyczny pierwiastek na ziemi, ma destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Raz wydobyta,
nigdy nie ulega biodegradacji. Już 1 gram rtęci wystarczy by zatruć małe jezioro. To ważne z punktu widzenia naszego zdrowia, a jeszcze bardziej istotne z punktu widzenia życia przyszłych pokoleń.

 

Program zajęć dla dzieci, został stworzony przez Fundację Nasza Ziemia, która od lat edukuje Polaków w zakresie ekologii. Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia informuje – Z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie organizatorów kampanii wynika, że niewiele wiemy na temat zastosowań rtęci i bagatelizujemy zagrożenia z nią związane. Ponadto wykazało ono, że Polacy mają znikomą świadomość tego, w których produktach może znajdować się rtęć. Wyjątkiem są termometry – 77% badanych kojarzy je z tym toksycznym metalem. Jednak o tym, że może ona znajdować się w oknach wie już tylko 9% Polaków. Nie umiemy też postępować z rozlaną rtęcią – aż 54% przyznaje, że nie zna sposobu,
aby ją zneutralizować i uniknąć zatrucia
. Gdy nam samym brakuje świadomości o zagrożeniu, wspaniale,
gdy przedszkola stają się miejscami, w których najmłodsi zdobywają istotną wiedzę i kształtują odpowiednie, proekologiczne postawy.
Program zajęć zdobył pozytywną opinię metodyka.

 

Pomimo toksyczności, rtęć jest nadal używana w produkcji i przemyśle. Sama branża okienna wykorzystuje do produkcji w Polsce około 1,5 t rtęci rocznie(jest stosowana w większości mas uszczelniających do okien). Akcja edukacji ekologicznej oraz konkurs „Zielone jutro” mają za zadanie kształtowanie postaw proekologicznych od najmłodszych lat. Edukując dzieci, organizatorzy chcą również zwrócić uwagę rodziców na ten problem.

 

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak łatwo możemy zapobiegać rozprzestrzenianiu
się szkodliwych substancji. Powinniśmy mieć świadomość wyboru, między produktami toksycznymi i takimi, które są nam i środowisku przyjazne. Pragniemy żyć w otoczeniu wolnym od trujących substancji.
Biorąc odpowiedzialność za nasze działania wobec przyszłych pokoleń, firma eco in zaangażowała się
w projekt edukacyjny. Chcemy pomóc w budowaniu świadomości, by ograniczyć negatywne skutki wykorzystywania i składowania rtęci
– mówi Andrzej Szafranowski, członek zarządu firmy eco in.

 

Kampania „Zielone okno – wyrzuć rtęć ze swojego życia”, poprzez szereg działań edukuje na temat negatywnego wpływu rtęci na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, wskazując działania,
które ograniczają jej wykorzystywanie oraz promując technologie bezrtęciowe. W badaniu TNS OBOP dotyczącym rtęci, aż 68 proc. Polaków deklaruje, że wybrałoby produkty bezrtęciowe, bezrtęciowe bezpieczne dla człowieka i środowiska.

 

 

O kampanii

 

„Zielone okno – wyrzuć rtęć ze swojego życia” to kampania społeczna, której celem jest edukacja ekologiczna i konsumencka. Jej partnerami merytorycznymi są: Fundacja Nasza Ziemia, firma eco in oraz Biuro Informacji Toksykologicznej. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi Polaków na problem rtęci i jej występowania
w najbliższym otoczeniu człowieka. Poprzez szereg działań kampania edukuje na temat negatywnego wpływu rtęci na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, wskazuje działania, które ograniczają
jej wykorzystywanie oraz promuje technologie bezrtęciowe.

Więcej: www.zieloneokno.org

 

Partnerzy kampanii

 

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej
i obywatelskiej. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię „Sprzątanie świata”, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również – wspólnie
z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem i mediami – całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska.

W 2001 roku, za swoją działalność na polu publicznej edukacji ekologicznej, Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia Mira Stanisławska-Meysztowicz została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 polskie dzieci uhonorowały ją Orderem Uśmiechu. W 2005 otrzymała tytuł człowieka roku polskiej ekologii w konkursie organizowanym przez organizacje społeczne i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Profesjonalizm i działania Fundacji Nasza Ziemia zostały docenione i nagrodzone m.in.: w roku 1996 – wyróżnieniem „Złoty Liść” Ministerstwa Środowiska, w 1997 – Henry Ford European Conservation Award,
w 2002 – wyróżnieniem „Pro Publico Bono” dla najlepszych inicjatyw obywatelskich oraz w roku 2006 główną nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie na najlepszą organizację promująca recykling w latach 2001-2005.

W 2010 roku Fundacja otrzymała wyróżnienie w Konkursie Ministerstwa Środowiska „Nietypowa lekcja bioróżnorodności” oraz została wpisana na listę Miejsc Odkrywania Talentów (inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej).

Więcej: www.naszaziemia.pl

 

eco in

Eco in to producent ekologicznych mas uszczelniających eco pur (dwukomponentowe szczeliwo poliuretanowe do szyb zespolonych), które charakteryzują się brakiem rtęci. Firma jest obecna na rynku szyb zespolonych od ponad 15 lat. Zaopatruje klientów w materiały, produkty i technologie wykorzystywane przy wytwarzaniu szyb zespolonych:

  • dostarcza wszystkie materiały niezbędne w produkcji szyb
  • udziela doradztwa w kwestii technologii zespalania szyb, doboru oprzyrządowania i zastosowań odpowiednich urządzeń
  • prowadzi serwis urządzeń do nakładania mas: uruchamiania, przeglądy, remonty

Siedziba spółki znajduje się w Warszawie. Natomiast w Neu-Anspach (Niemcy) mieści się biuro handlowe firmy. Spółka zatrudnia obecnie 50 osób. Produkcja odbywa się w dwóch zakładach: w Czerwinie (produkcja mas, magazyn główny) oraz w Krakowie (produkcja szprosów).

Więcej: www.ecoin.pl

 

Biuro Informacji Toksykologicznej

Biuro Informacji Toksykologicznej powstało w 1995 roku przy Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego
w Warszawie. Od początku istnienia w szpitalu ośrodka ostrych zatruć, czyli ponad 30 lat, udzielane
są tu telefoniczne konsultacje toksykologiczne. Biuro wydaje także ekspertyzy oraz prowadzi działania
w zakresie profilaktyki zatruć ostrych i przewlekłych.

Więcej: www.praski.waw.pl

No votes yet.
Please wait...