Konkursu POMOST wystartował!

Konkursu POMOST wystartował!

Druga edycja konkursu POMOST czyli łagodne przejście dziecka z przedszkola do szkoły oraz w szkole z klasy III do IV – rozpoczęta!

 

Organizatorzy – redakcja miesięcznika kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły” wraz z kwartalnikiem „Przed Szkołą” wskazali dwa etapy edukacji, które ich zdaniem mogą wiązać się z problemami adaptacyjnymi dzieci. Dlatego prace konkursowe powinny dotyczyć zagadnień związanych ze wskazanymi etapami.

 

Dla każdego dziecka rozpoczęcie edukacji szkolnej wiąże się z wielkim stresem spowodowanym nowością sytuacji. Przedszkole stanowiło dla nich azyl bezpieczeństwa, w którym dzieci znały panie opiekunki, miejsce zabawy i program dnia. Wraz z pójściem do pierwszej klasy szkoły podstawowej muszą przystosować się do nowej sytuacji, nowego miejsca, poznać nauczycieli i kolegów.

 

Celem konkursu jest upowszechnienie dobrych praktyk już stosowanych w placówkach edukacyjnych oraz rozwiązań, które mogą być wykorzystywane w szkołach i przedszkolach, aby likwidować bariery, wspierać działania integracyjne pomiędzy przedszkolem, szkołą i samorządami.

 

Udział w konkursie POMOST mogą wziąć publiczne i niepubliczne szkoły oraz przedszkola. Zgłaszane programy mogą być przygotowane zarówno przez rady pedagogiczne, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz zespoły kilku nauczycieli.

 

Szeroka formuła konkursu i duża dowolność jeśli chodzi o formę prac to niewątpliwie jedne z powodów dużego zainteresowania tegoroczną edycją konkursu.

 

Na najlepsze prace czekają cenne nagrody oraz publikacja zwycięskiego programu na łamach kwartalnika „Przed Szkołą”. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas XIII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, 18 października w Łodzi.

 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie WWW.dyrektorszkoly.pl

 

No votes yet.
Please wait...