3 sposoby na lepszą naukę matematyki

Matematyka to jeden z przedmiotów, które najczęściej spędzają sen z powiek uczniom i ich rodzicom. Jej przyswajanie może być jednak przyjemne i efektywne. Radzimy, co zrobić, by ułatwić dziecku zmagania z „królową nauk”.

W badaniach testowych po ukończeniu trzeciej klasy, uczniowie uzyskują ogólnie niższe wyniki z matematyki niż z innych przedmiotów. Braki na poziomie zrozumienia podstawowych zagadnień mogą skutkować powstawaniem narastających zaległości na kolejnych etapach edukacji. Aby uniknąć tego typu kłopotów, warto pracować nad matematyczną edukacją dziecka przy użyciu kilku sprawdzonych metod nietypowych dla szkół.

Liczby i figury wokół nas

Fot._www.rgbstock.comOd mających kłopoty z matematyką dzieci często możemy usłyszeć, że to „głupi” przedmiot, na którym muszą uczyć się nieprzydatnych rzeczy. Trudności w pokazaniu zastosowania przekazywanej wiedzy są jedną z bolączek przeładowanego treściami programu nauczania. Kiedy trzeba realizować przewidziane napiętym harmonogramem tematy, często nie starcza czasu by opowiedzieć o kontekście kolejnych zagadnień. Tymczasem, w takiej „pobocznej” wiedzy tkwi ogromny potencjał zainteresowania dziecka przedmiotem. – Niezwiązana na pozór z życiem pozaszkolnym geometria jest wszechobecna w architekturze, klasycznych dziełach sztuki czy też przedmiotach codziennego użytku – mówi Małgorzata Grymuza, ekspert programu edukacji matematycznej MathRiders. – Pokazanie dzieciom matematyki w rymach wierszyków i piosenek, słynnych obrazach czy budowlach architektonicznych i wszelkich osiągnięciach inżynierskich pozwoli im zrozumieć, do czego przydać mogą się im realizowane w szkole tematy – dodaje.

Dwa kroki do przodu, jeden w tył

Fot._MathRiders_1Powiedzenia takie, jak: „Trening czyni mistrza.” czy „Repetitio est mater studiorum.” (łac. powtarzanie jest matką wiedzy) ukazują istotę skutecznego przyswajania informacji. Mimo, że są znane od wieków, rzadko pamięta się o nich w kontekście nauki matematyki. W edukacji szkolnej często brakuje czasu na rzetelne powtórki zrealizowanych zagadnień. Tymczasem, również w matematyce metoda wychwalana w ludowych mądrościach przynosi ponadprzeciętne efekty. – Regularne wracanie do już opanowanych treści ma w nauce matematyki podwójne znaczenie – mówi Małgorzta Grymuza, ekspert MathRiders. – Po pierwsze, pozwala utrwalić materiał i przygotowuje na naukę związanych z nim bardziej złożonych zagadnień. Po drugie, daje uczniowi poczucie pewności siebie wynikające z osiągnięcia mistrzostwa w danym wycinku wiedzy. Wykształcenie postawy opartej na przekonaniu, że w matematyce można być dobrym jest bardzo ważne szczególnie w kontekście tematów, których zrozumienie nastręcza dziecku trudności – dodaje.

Co dwie głowy to nie jedna

Jedną ze skutecznych metod przyswajania wiedzy jest uczenie innych. Choć w szkole część zadań rozwiązuje się w grupach, dzieci stosunkowo rzadko mają okazję uczyć swoich rówieśników. Tymczasem, przekazywanie wiedzy wymaga głębszego zrozumienia informacji i nadania im logicznej struktury. Warto więc umożliwić dzieciom stworzenie grup, w których będą się wspierać w nauce, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i ucząc kolegów konkretnych zagadnień.

No votes yet.
Please wait...