Akcja dolnośląskiej policji – „TRUCK&BUS”

Policjanci ruchu drogowego przeprowadzą dzisiaj na terenie Dolnego Śląska, wzmożone działania pod kryptonimem „TRUCK&BUS”. Akcja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa wśród osób podróżujących, a w szczególności sprawdzenia przewoźników pod kątem spełnienia wszystkich wymagań z tym związanych, zapobieżenie wypadkom drogowym oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego.

Podczas ostatnio przeprowadzonej tego typu akcji, policjanci skontrolowali prawie 2.400 pojazdów, z czego ponad 350 stanowiły auta ciężarowe, a ok. 34 było autobusów i busów. Podczas kontroli funkcjonariusze stwierdzili blisko 76 przypadków naruszeń związanych ze stanem technicznym samochodów oraz 9 przypadków kierowania pojazdami niedopuszczonymi do ruchu. Mając na uwadze bezpieczeństwo na drodze policjanci nałożyli ponad 200 mandatów za popełnione naruszenia.

W trakcie prowadzonej akcji policjanci sprawdzą dokładnie:

  • dokumentację uprawniającą do wykonywania przewozu osób,
  • dokumentację kierowcy,
  • sposób przewożenia osób i ładunku
  • stan trzeźwości kierowców
  • przestrzeganie norm czasu pracy przez kierujących

Ponadto w trakcie działań funkcjonariusze zwrócą uwagę na stan techniczny pojazdów, a w szczególności na:

  • układ kierowniczy,
  • układ hamulcowy,
  • stan ogumienia,
  • oświetlenie pojazdu,
  • stan oraz wyposażenie dodatkowe pojazdów.

Autor: nadkom. Krzysztof Zaporowski

No votes yet.
Please wait...