Aktywna Mała Szkoła i Instytut Pedagogiki we Wrocławiu

We wrześniu 2014 roku ruszają 2 Aktywne Małe Szkoły we Wrocławiu. Jaką mają moc, czym do siebie przekonują, dlaczego warto zapisać do nich dziecko??? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi u dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak z Instytutu Pedagogiki we Wrocławiu. Zapraszam do czytania wywiadu, w którym staramy się przybliżyć idee AMS.

EWJ – Dr Elżbieta Jezierska – Wiejak -Instytut Pedagogiki,           BD – Adriana Ordecha – portal 

EJWBezpieczneDziecko-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

BD – Jaki model edukacji według Pani opinii daje największe szanse na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym? Dlaczego?

EWJWydaje się, że proponowany obecnie przez wielu naukowców, ale także praktyków model konstruktywistyczny oparty na założeniu, w dużym uproszczeniu,  że dziecko nie jest czystą kartą, w którą my dorośli możemy dowolnie wpisywać  różnorodne treści, umiejętności czy kompetencje jest modelem niezwykle interesującym. Proces edukacyjny powinien opierać się także  na założeniu, że każdy człowiek, a więc i dziecko konstruuje swoją wiedzę w procesie badawczym. Umożliwienie takiej drogi poznania daje możliwość kreatywnego i twórczego rozwoju każdemu dziecku niezależnie od jego możliwości, tempa i dynamiki rozwoju.

BD – Dlaczego Instytut Pedagogiki podjął decyzję o współpracy z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA przy tworzeniu sieci Aktywnych Małych Szkół?

EWJ – IP współpracował już wcześniej  z Fundacją Fala przy realizacji projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat. Nasi studenci  odbywali część praktyk na Letnich Szkołach Odkrywców, na których pracowali z grupami różnowiekowymi realizując projekty edukacyjne. Te doświadczenia, (okazało się, że niezwykle cenne), poddawaliśmy analizie na zajęciach ze studentami w ramach przedmiotów metodycznych i zauważyliśmy, że różnią się one zdecydowanie od tego co studenci „przynosili” z praktyk w zwykłych szkołach. To spowodowało, że postanowiliśmy uczestniczyć  w pomyśle Fundacji, aby takie małe szkoły, gdzie praca będzie odbywała się w grupach różnowiekowych wspierać teoretycznie i praktycznie.

BD – Pani Elżbieto, które z elementów modelu AMS – Pani zdaniem są najistotniejsze?

EWJ – Myślę, że wspomniana wyżej praca w grupach różnowiekowych przy wykorzystaniu jako jednej z metod pracy metody projektów to najistotniejsze elementy, które pozwolą na edukację nowoczesną i przyjazną dziecku,. Nie bez znaczenia jest też pomysł współpracy z Seniorami jako tymi osobami, które mogą być znakomitym wsparciem dla nauczyciela dzieląc się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami.

BD – Jak AMS mogą być rozwiązaniem albo ułatwieniem na równanie szans w związku ze zmianą ustawy, według której młodsze dzieci zaczynają edukację obowiązkowo, co powoduje niejednokrotnie dużą różnice wieku pomiędzy najstarszym a najmłodszym uczniem w klasie?

 EWJ – Dzieci pracujące w grupie różnowiekowej w sposób naturalny odzwierciedlają grupę społeczną, w której żyjemy. W życiu poza instytucją przedszkola, szkoły nie ma instytucji jednorodnych wiekowo. Dzieci w takiej grupie uczą się od siebie, przyjmując różne role. Starszego-wiedzącego i umiejącego, a więc swego rodzaju tutora. Młodszego – potrzebującego opieki i wsparcia, ale też często mającego wiele do powiedzenia i podzielenia się swymi umiejętnościami. Do nauczyciela powinno należeć umiejętne pokierowanie uczniami w takiej sytuacji społecznej. Jeżeli z góry założymy pracę w grupie różnowiekowej, ze wszystkimi tego konsekwencjami problemu, spotkania się w jednej przestrzeni edukacyjnej  dzieci w różnym wieku  nie powinno być problemem.

BD –  W jaki sposób ma wyglądać współpraca Instytutu z AMS na co dzień?

EWJ  – Instytut Pedagogiki jako instytucja naukowa będzie służyła pomocą merytoryczną i metodyczną. Pracownicy zakładu Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej  przygotowują szkolenia dla nauczycieli pragnących podnieść swoje kompetencje i umiejętności zawodowe.  Dr Joanna Malinowska, dr Halina Dmochowska i ja zgłosiłyśmy gotowość pomocy w rozwiązywaniu wszelkich merytorycznych problemów. W listopadzie  organizujemy konferencję naukową, na której również poruszać będziemy problemy pracy w grupie różnowiekowej, tutoringu . Serdecznie zapraszamy do uczestniczenie w obradach.

BD –  Bardzo dziękuję , z przyjemnością  się  pojawię na konferencji. A co  Pani myśli o pomyślę włączenia do zajęć z dziećmi Seniorów?

EWJ – Jest to pomysł znakomity ponieważ nie do przecenienia jest doświadczenie , wiedza i pokłady cierpliwości Seniorów, które z chęcią chcą poświęcić dzieciom. Integracja w edukacji zakłada między innymi integrację różnych środowisk życia dziecka. Obecność Babć i Dziadków w klasie szkolnej, możliwość porozmawiania z Nimi, dowiedzenia się czegoś, czego nie da się obejrzeć w TV , nauczenia się od nich różnych umiejętności to wartość ogromna. Czasami jest to dla dzieci jedyna możliwość „posiadania” Babci czy Dziadka a to pokazuje dzieciom ciągłość pokoleniową i jej niezaprzeczalną ważność i urok.

BD – Czy w związku z Waszą współpracą dzieci z AMS będą mogły być częstszymi bywalcami w Instytucie? Może jest możliwość organizowania cyklicznych zajęć dla maluchów w Instytucie?

EWJ – Dzieci to nie nowość w naszym Instytucie. Od lat w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki prowadzę wraz ze studentami zajęcia warsztatowe dla najmłodszych. Organizujemy także coroczny konkurs na napisanie bajki, którego rozstrzygnięcie gromadzi u nas kilkadziesiąt dzieci. Myślę , że nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzieci z AMS zapraszać do nas.

Adriana Ordecha portal www.BezpieczneDziecko.eu – Bardzo dziękuję za rozmowę i otwartość we współpracy  i działaniach na rzecz Fundacji Fala. I do zobaczenia na listopadowej konferencji, na której mam nadzieję, znów uda nam się chwilę porozmawiać.

 

Dr Elżbieta Jezierska – Wiejak – Oczywiście chętnie odpowiem na kolejne pytania. Dziękuję również i zapraszam do AMS.

 

 

 

No votes yet.
Please wait...