Bezpieczne Ferie 2015

„Bezpieczne Ferie 2015”

Już od piątku dzieci i młodzież województwa dolnośląskiego rozpocznie ferie zimowe. Podobnie jak w latach ubiegłych Policja i wiele innych instytucji, podejmie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku najmłodszym.

Działania te obejmą kilka obszarów: 
 • bezpieczeństwo na drogach 
 • bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku 
 • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania
Realizacja akcji „Bezpieczne Ferie 2015” przeprowadzana jest ze szczególnym uwzględnieniem terminu ferii wyznaczonego dla woj. dolnośląskiego, tj. w okresie od 19 stycznia do 1 lutego 2015 roku. Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, które uczestniczą w zorganizowanych formach odpoczynku jak i tym, które pozostały w miejscu zamieszkania. 
Funkcjonariusze realizując przedsięwzięcie m.in. zorganizują spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania. 
W okresie ferii policjanci będą ponadto: 
 • kontrolować miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorniki wodne oraz miejsca zimowych zabaw, 
 • kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku,
 • kontrolować miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających. 
Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci będą współpracować z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in.: GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych, Straży Rybackich. 
Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci podczas ferii od 17 stycznia do 1 lutego 2015 roku będą prowadzili kontrole stanu technicznego autokarów. Sprawdzenia będzie można dokonać w stałym punkcie kontroli autobusów w trakcie ferii każdego dnia w godz. od 6.00 do 9.00 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (parking przy Wzgórzu Andersa). Policjanci będą sprawdzać między innymi stan techniczny i wyposażenie autokarów oraz stan trzeźwości kierowców jadących z dziećmi na zimowy wypoczynek. 
W okresie zimowego wypoczynku takie kontrole będą również realizowane na dolnośląskich trasach podczas wzmożonych działań drogowych. 
Funkcjonariusze realizujący działania oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę zwracać będą na: 
 • stan trzeźwości kierowców, 
 • przekraczanie dopuszczalnej prędkości, 
 • nieprawidłowe wyprzedzanie, 
 • stosowanie pasów bezpieczeństwa prze kierujących i pasażerów, 
 • zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania, 
 • prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego.
W przypadkach zaistnienia utrudnień w ruchu, policjanci podejmą czynności zmierzające do przywrócenia płynności oraz udzielą kierującym informacji o zaistniałych utrudnieniach w ruchu i zorganizują objazdy. 
Dla rodziców i opiekunów dzieci istnieje również możliwość sprawdzenia autobusu na specjalnej stronie „Bezpieczny autobus” uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
„Bezpieczny Autobus” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny, który znajduje się na tablicy rejestracyjnej autobusu. 
Usługa wyświetla informacje gromadzone od momentu pierwszej rejestracji autobusu w Polsce. Pozwala sprawdzić m.in.: 
• czy pojazd posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, 
• czy pojazd posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne wraz z informacją kiedy powinno się odbyć kolejne badanie, 
• stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego (uwaga: system gromadzi informacje o stanie licznika począwszy od 2014 roku) 
• dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu, 
• czy pojazd jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony. 
Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu 
No votes yet.
Please wait...