Bezpieczne produkty włókiennicze – sprawdzaj świadomie

Dokonując zakupów wyrobów włókienniczych dla naszych dzieci coraz częściej zastanawiamy się gdzie, w jaki sposób oraz z jakich surowców zostały wytworzone. Niestety kiedy stajemy przed półką z produktem w sklepie, ustalenie tych faktów nie zawsze jest proste.

Połowa kłopotu jeżeli kupujemy produkt marki którą znamy i mamy do nie zaufanie. Jeżeli jednak jest inaczej zwróćmy uwagę na kilka podstawowych kwestii.

 

 

1. Sprawdźmy skład surowcowy produktu

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów, wprowadzane do obrotu produkty włókiennicze muszą być odpowiednio oznakowane. Oznakowanie ma zawierać skład surowcowy produktu wraz z nazwami włókien i ich udziałem procentowym, sposób konserwacji produktu.

 

2. Zweryfikujmy pochodzenie

Zgodnie z powyższą ustawą każdy z produktów powinien zawierać informacje z nazwą produktu, nazwą przedsiębiorcy i adresem firmy.

 

3. Poszukajmy certyfikatów lub znaków jakości

Producenci którzy dbają o jakość swoich produktów coraz częściej poddają swoje wyroby dobrowolnej certyfikacji. Uzyskane w ten sposób certyfikaty pozwalają im na znakowanie swoich produktów odpowiednimi zastrzeżonymi prawem znakami.

Poniżej zamieszczamy wykaz najczęściej spotykanych certyfikatów i znaków jakości oraz podstawowe kryteria ich przyznawania.

 

Certyfikat GOTS – przyznawany przez światową organizację wyznaczającą standardy dla tekstyliów wyprodukowanych z włókien organicznych.Organizacja ta zdefiniowała bardzo rygorystyczne kryteria zarówno ekologiczne jak i społeczne dla całego łańcucha produkcji tekstyliów organicznych. Podczas certyfikowania bierze się pod uwagę cały proces począwszy od zbioru surowca poprzez odpowiedzialne środowiskowo i społecznie przetwórstwo oraz etykietowanie tak by zapewnić maksimum pewności i bezpieczeństwa końcowemu odbiorcy. Certyfikat GOTS otrzymują produkty tekstylne, które zawierają minimum 70% włokien organicznych. Tkaniny nie mogą być chlorowane a użyte barwniki musza być biodegradowalne i nie mogą zawierać substancji toksycznych. Zakazane są barwniki azowe, oraz stosowanie akcesoriów zawierających nikiel, chrom i PVC (poil(chlorek winylu)). Również kryteria socjalne muszą być spełnione przez wszystkich przetwórców zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation)

 

FAIR TRADE – to międzynarodowy znak przyznawany przez organizacje zrzeszone w FLO – Fairtrade Labeling Organizations International. Produkt z tym znakiem spełnia kryteria określone przez FLO. Są to: spełnienie standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, równe warunki dla kobiet i mężczyzn, sprawiedliwe wynagrodzenie pracowników, ustalenie uczciwej ceny za produkty, określone standardy ekologiczne. Od marca 2003 znak ten został ujednolicony dla krajów Europy. Kupując produkty ze znakiem „Fairtrade” (sprawiedliwy handel) masz pewność, że osoba pracująca przy zbiorach otrzymała godziwą zapłatę za swoją pracę. Oznacza to, że farmerzy mogą wyżywić swoją rodzinę oraz, że ich dzieci mogą pójść do szkoły zamiast pracować przy zbiorach. Często oznacza to również wyższą jakość produktu oraz troskę o środowisko.

 

Oeko-Tex Standard 100 – od 1992 roku  Öko-Tex Standard100 jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, które posiadają certyfikat Öko-Tex Standard100, są wolne od substancji szkodliwych m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich. Znak otrzymują wyłącznie tekstylia, których wszystkie komponenty na każdym etapie produkcji zostały przebadane i uzyskały pozytywne wyniki.

 

Fair Wear Fundation – międzynarodowa inicjatywa monitorująca i weryfikująca procesy produkcji odzieży i innych produktów tekstylnych. Ich działania skierowane są na poprawę warunków w przemyśle odzieżowym. Marki posiadające ten certyfikat dają nam gwarancję, że towar został wyprodukowany w godnych warunkach. Łączy się to m.in z szacunkiem dla praw pracowników, dobrymi warunkami pracy i godziwym wynagrodzeniem.Fundacja Fair Wear kładzie nacisk na współpracę pomiędzy inspektoratami fabryk, stowarzyszeniami pracodawców, a związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Wszystko po to by wspólnie zapewnić dostęp do informacji, monitorować warunki pracy, formułować odpowiednie plany naprawcze i szkolić pracowników w zakresie ich praw.

 

Bezpieczny dla dziecka – uzyskanie certyfikatu „Bezpieczny dla dziecka” uprawnia do oznakowania wyrobu zastrzeżonym znakiem, potwierdzającym bezpieczne użytkowanie dla najmłodszych dzieci.

 

 

 

Bezpieczny dla niemowląt – uzyskanie certyfikatu  „Bezpieczny dla niemowląt” uprawnia do oznakowania wyrobu zastrzeżonym znakiem, potwierdzającym bezpieczne użytkowanie dla najmłodszych dzieci.

 

 

 

Przyjazny dla człowieka – certyfikaty wydane przez Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT upoważniają do oznaczania wyrobów zastrzeżonym znakiem, potwierdzają one właściwości humanoekologiczne wyrobów włókienniczych

 

 

 

Znak Bezpieczeństwa „B” – zakład Certyfikacji IW dokonuje certyfikacji w zakresie dobrowolnego znaku bezpieczeństwa „B” dla wyrobów włókienniczych z wyłączeniem odzieży ochronnej i materiałów stosowanych do jej produkcji. Znak ten stanowi gwarancję, że zakupiony towar jest w najwyższym stopniu bezpieczny i decyduje o przewadze konkurencyjnej w dobie wolnego rynku. Certyfikacja na znak „B” w Zakładzie Certyfikacji IW odbywa się poprzez certyfikację na zgodność z wymaganiami ujętymi w polskich przepisach prawnych z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz dot. certyfikowanych wyrobów.

 

Znak Jakości „Q” – jakości „Q” Dobrowolny znak jakości Q, stanowi potwierdzenie dla odbiorcy produktu, że towar zakupiony przez niego jest najwyższej jakości, zyskuje markę. Znak „Q” uzyskać mogą te towary, które: spełniają (jeśli ma to zastosowanie) wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska, charakteryzują się właściwościami wyższymi niż przeciętne: niezawodnością, walorami użytkowymi, ergonomicznymi, zdrowotnymi oraz znacznie niższą niż przeciętna materiało i energochłonnością, są produkowane seryjnie, są produkowane (dostarczane) przez dostawcę posiadającego certyfikowany system jakości.

 

EKO Znak – znak Ekologiczny, zwiększona świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa oraz dbałość o środowisko naturalne stała się dla producentów nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem decydującym o przewadze rynkowej. Dlatego Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT przeprowadza certyfikację na zastrzeżony przez PCBC Znak ekologiczny znak ekologiczny mogą otrzymać wyroby krajowe i zagraniczne nie powodujące negatywnych skutków dla środowiska podczas wytwarzania, transportowania, instalowania, użytkowania i utylizacji, podstawą certyfikacji na znak ekologiczny są wymagania dotyczące ochrony środowiska ustalone w wymaganiach Decyzji Komisji 2002/371/WE z 15.05.02.

 

Znak handlowy Woolmark –  jest najlepiej rozpoznawanym w świecie znakiem handlowym w tekstyliach i odzieży, stosowanym dla wyróżnienia wyrobów z czystej, żywej wełny (wełna strzyżona ze zwierząt żywych). Nadaje się go wysokiej jakości tkaninom wełnianym. Woolmark poświadcza swą gwarancję – etykietką ze znakiem firmowym – stylizowanym motkiem wełny.
Znaki oznaczają (w kolejności od lewej od góry) 100% Czystej Żywej Wełny,  Bogata Mieszanka Wełniana min. 50% wełny
Mieszanka Wełniana min. 30%, max. 50% wełny

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...