„Budujemy Szkołę z Autografów” – Akcja we Włodowicach

SZKOŁA   działa we Włodowicach od ponad 65 lat. 8 czerwca 2000 roku otrzymała sztandar i imię swojego Patrona. Od 2012 roku jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, która dzięki staraniom rodziców i mieszkańców, ocaliła szkołę przed likwidacją oraz przekształciła w Zespół Szkół w skład którego wchodzi również działające od dwóch lat gimnazjum i przedszkole (od roku). W prowadzeniu szkoły ważna jest jej promocja, co powoduje, że uczęszcza do niej coraz więcej dzieci z miejscowości oddalonych od szkoły czasem o kilkanaście kilometrów. Ponadto nasza placówka cieszy się doskonałą opinią w środowisku edukacyjnym i lokalnym. O przejęciu szkoły we Włodowicach było swego czasu głośno w mediach lokalnych i ponadlokalnych.

ad4512ef3b05679925cd00fab970ed5eMocną stroną szkoły jest współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi; każdy uczeń ma tu możliwość osiągnięcia sukcesu, stosowany jest system oceniania kształtującego i metody pracy wspierające rozwój indywidualny każdego dziecka.
W szkole panuje rodzinny klimat i atmosfera sprzyjająca uczeniu się.

Priorytetem  działaniach szkoły jest doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zmierzająca do integracji środowiska szkoły wokół jej celów i dążenie do tego, aby cieszyły się uznaniem społeczności lokalnej dla której stanowić będzie Lokalne Centrum Aktywności.

Szkoła we Włodowicach:

– troszczy się o bezpieczeństwo i szczęście uczniów

– wspiera proces uczenia dziecka i pomaga jemu osiągnąć jak najlepsze rezultaty

– zachęca uczniów, aby troszczyli o otoczenie i ludzi, którzy są wokół nich

– zachęca uczniów do brania odpowiedzialności za swoje postępowanie

– zachęca uczniów do słuchania i respektowania poglądów innych

– życzliwie wita rodziców i proponuje im uczestnictwo w codziennym życiu szkoły

„BUDUJEMY SZKOŁĘ Z AUTOGRAFÓW „

0d8f813b3bc4ef6e8c1efad255f1039eTo zbiórka publiczna na rozbudowę Szkoły we Włodowicach prowadzona jest pod hasłem: „Budujemy Szkołę z Autografów” wraz z hasłem uzupełniającym: „Łączymy Przeszłość z Przyszłością” . Chcemy nie tylko zachować cenne dziedzictwo historyczne, ale także wzmocnić je i przekazać na przyszłość ulepszone i unowocześnione. Pragniemy aby pamięć o darczyńcach przetrwała jak najdłużej, aby każdy mógł kiedyś z dumą pokazać, że miał swój udział w tym przedsięwzięciu.

W ramach akcji jest wiele form wsparcia dla szkoły, między innymi:

– Złota Księga Autografów

– Okolicznościowe Pocztówki

– Sprzedaż Cegiełek

 

Zapraszamy wszystkich do wspierania działań szkoły we Włodowicach oraz zapoznania się z projektem rozbudowy i modernizacji sal dla dzieci. Szczegółowe informację znajdziecie tutaj:

https://www.smore.com/tuax1-budujemy-szko-z-autograf-w

http://fala.edu.pl/projekty/zbiorka-publiczna/

 

 

No votes yet.
Please wait...