Patronat Medialny : Debata „6 latek w szkole, dlaczego tak, dlaczego nie”

Debata oksfordzka pt. „ 6 latek w szkole, dlaczego tak, dlaczego nie” odbyła się we Wrocławiu w dniu 19.03.2014r. Organizatorami byli: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” oraz Instytut Pedagogiki UWr. zaś patronat medialny objął serwis www.BezpieczDziecko.eu.

Debatę prowadził Artur Młyński i rozpoczęła się przedstawieniem obu drużyn i tak:

przewodniczącą drużyny „zwolenników” była dr Halina Dmochowska UWr

przewodniczącą drużyny „przeciwników” była dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Uwr.

Według sondażu przeprowadzonego prze Instytut Pedagogiki debatę rozpoczęliśmy ze stanem głosów „za” – 15%, głosów, „przeciw” – 85% głosów.

Gościem rozpoczynającym debatę była prof. Krystyna Ferenz, która wyraziła prośbę o to, aby uczestnicy debaty uwzględnili podczas dyskusji takie aspekty jak: możliwości dziecka, społeczne potrzeby dziecka oraz warunki w jakich obecnie znajdują się szkoły.

Po tym wystąpieniu nastał czas na przedstawienie stanowisk obu drużyn.

Dr Halina Dmochowska pokrótce przedstawiła złożoną sytuację okresu reform oświaty oraz mówiła o wyrównywaniu szans w świetle badań międzynarodowych przywołując statystyki, z których dowiadujemy się, że;

  • spośród 300 państw na świecie 134 posyłają 6 latki do szkoły
  • między innymi w Holandii i Irladnii Północnej do szkoły mogą iść dzieci już od 4 roku życia.

Przewodnicząca drużyny „zwolenników” kończąc przemówienie przedstawiła argumenty świadczące „za” obniżeniem wieku obowiązku szkolnego:

  1. Nauka przez zabawę, którą jest wstanie zapewnić 6 latkom dzisiejsza szkoła.
  2. Międzynarodowe badania, które wykazały, że dzieci w Polskich szkołach czują się bezpiecznie.
  3. Rosnąca liczba etatów opieki poza lekcyjnej i świetlicowej.
  4. Nowe możliwości dla 6 latka w postaci zajęć komputerowych, nauki języków obcych.
  5. Podnoszone kwalifikacje nauczycieli, przygotowanie do pracy z dzieckiem młodszym.
  6. Badania międzynarodowe, które dowodzą, że wcześniejsza edukacja to między innymi lepsze wyniki nauczania i zdobycie kompetencji i umiejętności uczenia się, wyrównywanie szans edukacyjnych.

Wczesna edukacja w szkole nie odbiera dziecku dzieciństwa na to wskazują badania, jest to szansa na wykorzystanie potencjału dziecka, stworzenie mu optymalnych szans” – mówiła doktor Halina Dmochowska.

 

Przewodnicząca drużyny „przeciwników” dr Elżbieta Jezierska – Wiejak przywołuję przykład Finlandii, która posyła swoje dzieci do szkoły w wieku 7 lat i w pierwszym roku dziecko jest traktowane jeszcze jak dziecko przedszkolne, jednak ma możliwość zetknięcia się z elementami nauki. Przewodnicząca jednoznacznie podkreśla, iż w całej kwestii problemu dla niej najważniejsze jest po prostu DZIECKO. Mówi o sferze emocjonalnej i społecznej 6 latków, która niekoniecznie nadąża za umiejętnościami i inteligencją.

Zaznacza, że polskie szkoły niejednokrotnie nie są gotowe na przyjęcie tak dużej grupy dzieci młodszych.

6 latek ma jeszcze prawo i potrzebę na chwilę słabości, na posiadanie „Pani Nauczycielki” tylko dla siebie choć na moment, na ten moment kiedy jest mu źle. 6 latek potrzebuje wdrapać się na kolana i przytulić – w przedszkolu ma taką możliwość a w szkole??? Jak to może wyglądać w grupie 25 osobowej, 1 „Pani Wychowawczyni” i do tego w grupie mieszanej 6 i 7 latków, bo w wielu szkołach tak wyglądają klasy pierwsze??

Powinniśmy rozmawiać przede wszystkim o dziecku” – tak zakończyła swoją wypowiedź dr Elżbieta Jezierska – Wiejak.

Głos zabrała także zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Kuratorium we Wrocławiu pani Janina Jakubowska zaznaczają, iż rozmowy i dyskusje są potrzebne. Wyraziła swoją nadzieję o to aby takie dyskusje przebiegały w spokoju, bez nadmiernych emocji i agresji. Bezwzględnie należy uważać aby  agresywne dyskusje, nacechowane złymi emocjami nie odbywały się w obecności dzieci. „ Myślmy o dziecku” – mówiła Pani Janina Jakubowska.

No votes yet.
Please wait...

Strony: 1 2