„Dziecko jest najważniejsze”- podsumowanie Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

16 czerwca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej spotkało się około 400 rodziców zastępczych, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, by porozmawiać o wyzwaniach dla rodzicielstwa zastępczego w Polsce, dokonać analizy obecnego systemu oraz zaznaczyć kierunki ewentualnych zmian.

img-0155

„Ja razem z piątką naturalnego rodzeństwa mieszkam od 3 lat z moją rodziną zastępczą. Nasze życie trochę różni się od codzienności moich rówieśników, jest nas więcej niż w zwykłym domu. Mamy jednak zwykłe, codzienne problemy i wiele radości. Najważniejsze jest to, że czuję się kochana i czuję, że jesteśmy rodziną. Patrząc na moje dorosłe już przybrane rodzeństwo wiem, że już zawsze tak będzie (…) Dlatego Panie i Panowie Ministrowie i wszyscy Państwo, którzy tu dzisiaj przyjechaliście – bardzo Was proszę, byście znaleźli sposób na to, żeby każde dziecko mogło mieć rodzinę. Jeśli jakieś dziecko nie może być ze swoją pierwszą, naturalną rodziną to koniecznie trzeba mu znaleźć rodzinę zastępczą, najlepiej taką jak moja”- powiedziała 13- letnia Dorotka otwierając Kongres.

Zgromadzeni w Warszawie rodzice zastępczy, pracownicy organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele organizatorów pieczy zastępczej dyskutowali między innymi o wyzwaniu jakim dla całego systemu, a zwłaszcza dla rodziców zastępczych jest odejście powierzonego dziecka do adopcji, wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi współpracy z organizatorami pieczy zastępczej w różnych rejonach kraju, a także długo dyskutowali o wyzwaniu jakim jest w Polsce usamodzielnienie podopiecznego pieczy zastępczej w Polsce.

„Na Kongresie jestem po raz pierwszy. To świetnie, że jest raz w roku takie spotkanie, podczas którego, rodzice zastępczy pracujący w różnych formach opieki mogą się spotkać i wymienić doświadczeniami. My wszyscy wychowujemy porzucone i osierocone dzieci i problemy mamy przecież podobne”- powiedziała Małgorzata Klimas, mama SOS z SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach.

img-0178„Do rodzinnej opieki zastępczej trafia rocznie około 2000 dzieci. Każde z nich niesie za sobą inną historię i wymaga troskliwej i indywidualnej opieki. Wierzymy, że rozwój rodzinnej opieki zastępczej przyczyni się do likwidacji opieki instytucjonalnej nad najmniejszymi dziećmi, a kiedyś być może, wszystkie placówki zostaną zastąpione przez ośrodki usamodzielnienia dla starszej młodzieży. Z wielu stron napływają do nas informacje, że brakuje kandydatów na rodziców zastępczych. Mamy nadzieję, że propagowanie dobrych praktyk, powiatów, które we właściwy sposób wspierają rodzicielstwo zastępcze oraz stwarzają pozytywną atmosferę do jego rozwoju zainspiruje innych” – powiedziała Joanna Luberadzka – Gruca, Przewodnicząca Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Podczas Kongresu został także zaprezentowany, wydany przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej: „Kodeks Bezpiecznej Opieki w Rodzicielstwie Zastępczym”.

Kongres zorganizowała Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Członkami Koalicji są organizacje pozarządowe, od niewielkich, działających lokalnie, po większe, obejmujące swym obszarem cały kraj. Misją Koalicji są różnorodne działania mające na celu egzekwowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Obecnie Koalicja skupia 16 organizacji, z których większość została założona przez rodziców zastępczych. Członkiem Koalicji jest także Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

img-0166

Współorganizatorem Kongresu jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerem głównym Fundacja Rodzin Adopcyjnych. Pozostali partnerzy to: Towarzystwo Nasz Dom, firma Geberit, Fundacja Przyjaciółka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Patronat honorowy nad nim objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Związek Powiatów Polskich.

Źródło: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

No votes yet.
Please wait...