Gorczyca – alergen w „Sosie sałatkowym Sałatka Szefa Knorr”

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

Stwierdzenie obecności składnika alergennego – gorczycy w produkcie pn. „Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30 g”
Zagrożenie:
Stwierdzenie obecności składnika alergennego – gorczycy, która nie została zadeklarowana na etykiecie produktu.
W przypadku osób uczulonych na gorczycę spożycie produktu może stanowić zagrożenie.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – „Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30 g”
Kraj pochodzenia – Węgry
Dystrybutor w Polsce – Unilever Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
Oznaczenie partii produkcyjnych: L4020AZ816, L4020BZ816, L4036CZ816, L4037AZ816
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Zakład produkcyjny Unilever, znajdujący się na Węgrzech poinformował Unilever Polska Sp. z o.o., że produkt pn. „Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30g” o numerach partii L4020AZ816, L4020BZ816, L4036CZ816, L4037AZ816, w wyniku pomyłki został wyprodukowany z wykorzystaniem gorczycy, która nie została zadeklarowana na opakowaniu produktu.
Natychmiast po uzyskaniu informacji o zastosowaniu składnika alergennego w 4 powyższych partiach „Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30g” firma Unilever Polska Sp. z o.o. uruchomiła procedurę mającą na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i ograniczenie ryzyka dla konsumentów:
I. Zatrzymano dalszą dystrybucję przedmiotowych partii z magazynu firmy Unilever Polska Sp. z o.o.
II. Poinformowano odbiorców firmy Unilever Polska Sp. z o.o. o konieczności wycofania powyższych partii i poproszono o przekazanie informacji do wszystkich odbiorców, którzy mogli otrzymać te partie.
III. W celu ostrzeżenia konsumentów o potencjalnym ryzyku, w dniu 4 kwietnia 2014r., firma Unilever Polska
Sp. z o.o. umieściła w Gazecie Wyborczej komunikat o wprowadzeniu do obrotu produktów zawierających niezadeklarowaną gorczycę, oraz zasadach postępowania, w przypadku posiadania danego produktu.
Konsumenci, którzy zakupili produkt ze wskazanymi numerami partii są proszeni przez Unilever Polska Sp. z o.o. o
kontakt z infolinią pod numerem 801 109387.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują skuteczność działań podejmowanych przez Unilever Polska Sp. z o.o.
Zalecenia dla konsumentów:
Produkt pn. „Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30 g”, o numerach partii L4020AZ816, L4020BZ816, L4036CZ816, L4037AZ816 nie powinien być spożywany przez konsumentów uczulonych na gorczycę z uwagi na zanieczyszczenie
produktu tym składnikiem alergennym.
W przypadku posiadania kwestionowanego produktu przez osoby uczulone zaleca się zaprzestanie jego spożywania i
skontaktowanie się z producentem pod numerem telefonu infolinii podanym powyżej
.
No votes yet.
Please wait...