Komary, Kleszcze i inne wektory….

Choroby przenoszone przez wektory

Malaria, denga, Chikungunya to choroby, które dla nas brzmią egzotycznie. Kleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza wydają się nam bez porównania bardziej znajome. Wiele je dzieli, mimo to mają wspólny mianownik – należą do chorób przenoszonych przez wektory, czyli organizmy przenoszące czynnik chorobotwórczy taki jak wirus, bakteria lub pierwotniak. Wektorami mogą być na przykład komary, moskity czy kleszcze. Malaria (zimnica) jest chorobą wywołaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium, w warunkach naturalnych jest przenoszona przez komary. Chikunguna to choroba wywołana przez arbowirusa Chikungunya i przenoszona przez komary. Wektorami wirusa dengi są również komary. Kleszczowe zapalenie mózgu jest wirusową chorobą ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze, tak jak borelioza, którą wywołują bakterie, a przenoszą na człowieka kleszcze.

Jak chronić siebie i swoich bliskich?

W Polsce przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu chroni nas skutecznie szczepienie. Niestety walka z innymi chorobami bywa trudniejsza.

Wybierając się w podróż, szczególnie do krajów egzotycznych, należy bezwzględnie zasięgnąć porady lekarza specjalisty mającego wykształcenie i praktykę w dziedzinie medycyny podróży.

 

 WHO-Vector-Borne-Diseases_Infographic-PL
Źródło: www.szczepienia.gis.gov.pl
No votes yet.
Please wait...