Leczenie stomatologiczne na NFZ

Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent ma prawo wybrać dowolną placówkę lub dowolnego dentystę spośród udzielających świadczeń w zakresie lecznictwa stomatologicznego na podstawie umowy z NFZ. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej i periodontologii, protetyki i pomocy doraźnej. W ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewnia pacjentom bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Osobom zgłaszającym się do dentysty z bólem, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia.

W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom przysługują między innymi:

 1. badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w roku);
 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. zdjęcia rentgenowskie zewnątrzustne;
 4. leczenie próchnicy;
 5. znieczulenie do zabiegów;
 6. usunięcie zębów
 7. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 8. usunięcie kamienia nazębnego;
 9. leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich u dorosłych oraz wszystkich zębów u dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu.

W ramach świadczeń gwarantowanych raz na 5 lat pacjentom przysługuje leczenie protetyczne przy pomocy ruchomej protezy częściowej (w zakresie 5 – 8 brakujących zębów w szczęce). W przypadku całkowitego braku zębów – raz na 5 lat przysługuje im proteza całkowita. Osobom, które mają za sobą operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.

Raz na 2 lata pacjenci mogą także bezpłatnie naprawić protezę.

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują także m.in.:

 1. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 7 roku życia);
 2. lakierowanie wszystkich zębów stałych;
 3. impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 4. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 5. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 6. leczenie chorób przyzębia;
 7. leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 roku życia;
 8. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne.

 

WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ
GWARANTOWANYCH
1.  Materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla
wszystkich świadczeniobiorców:
1) materiał do wypełnień czasowych;
2) cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
3) cementy glasjonomerowe;
4) kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich
górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do – 3);
5) amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;
6) materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
7) ćwieki gutaperkowe;
8) masa wyciskowa alginatowa;
9) masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
10) nici chirurgiczne;
11) szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.
2.  Materiały stomatologiczne stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych
dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:
1)  światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i
kłach w szczęce i żuchwie;
2)  laki szczelinowe;
3)  lakiery;
4)  cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
3.  Materiał stomatologiczny stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych
kobietom w ciąży i w okresie połogu – cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w
obrębie przyzębia.

 

Lp.

Wiek dziecka

Opis świadczenia

1 6 miesiąc życia 1. Wizyta kontrolna z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.
2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.
2 9 miesiąc życia 1. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.
2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
3 12 miesiąc życia 1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).
3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
4 2 rok życia 1. Wizyta adaptacyjna.
2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.
3. Kontrola higieny jamy ustnej ( wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).
4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyżynania zębów obejmuje:a) sprawdzenie liczby jednoimiennych dolnych i górnych siekaczy po prawej i lewej stronie oraz przebiegu linii pośrodkowej;
b) sposób zwierania się siekaczy;
c) sprawdzenie toru oddychania;
d) sposób układania dziecka do snu;
e) sposób karmienia;
f) sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.
5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.
6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa w przypadku braku przeciwwskazań.
5 4 rok życia 1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka.
2. Kontrola higieny jamy ustnej ( badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej oraz oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
a) sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;
b) sposób zwierania siekaczy;
c) sprawdzenie toru oddychania;
d) sprawdzenie występowania nawyków
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy w tym profilaktyka fluorkowa w przypadku braku przeciwskazań.
6. 5 rok życia 1. Wizyta adaptacyjna – przysługuję jeśli dziecko nie odbyło jej wcześniej.
2. Kontrola higieny jamy ustnej ( badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej oraz oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
a) sprawdzenie liczby zębów;
b) sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;
c) występowanie nawyków;
d) starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców
e) sposób kontaktu kłów.4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów stałych i mlecznych.
7 6 rok życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stalych.
2. Kontrola jamy ustnej wraz z instruktażem.
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:a) sprawdzanie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczy lub trzonowców);
b) sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle`a;
c) występowanie nawyków ustnych;
d) starcie powierzchni żujących zębów mlecznych.4. Zastosowanie działań zapobiegającym wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów stałych i mlecznych. 
8 7 rok życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stalych.
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości wad zgryzu według wskaźnika IOTN:a) wyraźnego zniekształcenia lub) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
9 10 rok życia12 rok życia13 rok życia16 rok życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD) utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości wad zgryzu według wskaźnika IOTN:a) wyraźnego zniekształcenia lubb) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych. 
10 19 rok życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.
2. Oddzielne podanie wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
4. Wykrywanie nieprawidłowości wad zgryzu według wskaźnika IOTN:a) wyraźnego zniekształcenia lub) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 

 

No votes yet.
Please wait...