MiniMini dba o bezpieczeństwo dzieci na salach zabaw

Łączenie zjeżdżalni z basenem wypełnionym piłkami, zapewnianie tylko jednego wyjścia z przestrzeni zabawowej, niewystarczająca liczba personelu, brudne piłki, brak odpowiedniej wentylacji i oświetlenia. Oto zaniedbania najczęściej pojawiające się na polskich salach zabaw. Właśnie startuje akcja „Bezpieczne sale zabaw z MiniMini”, która ma na celu zwrócenie uwagi na stan zamkniętych obiektów oraz bezpieczeństwo przebywających na nich dzieci.

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej latem inicjatywy pod hasłem „Bezpieczne place zabaw z MiniMini”. Przedsięwzięcie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że telewizja dziecięca zdecydowała się na jego zimową kontynuację. Projekt wydaje się potrzebny tym bardziej, że jak pokazuje praktyka i doświadczenie eksperta w tej dziedzinie – Centrum Kontroli Placów Zabaw – polskie sale zabaw z reguły w znacznym stopniu odbiegają od wymogów Unii Europejskiej.
Skąd zatem mieć pewność, że nasze dziecko podczas zabawy na sali jest bezpieczne? Na co zwracać uwagę w takim miejscu? Jakie obowiązki spoczywają na właścicielu? MiniMini edukuje rodziców i opiekunów oraz zarządców w tym zakresie.
Przede wszystkim należy wiedzieć, że to właściciel sali zabaw ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo na terenie zarządzanego obiektu, wykonywania regularnych przeglądów, konserwacji i napraw wyposażenia. Ponadto, zarządca powinien zatrudniać przeszkolony personel, który będzie skutecznie nadzorował bezpieczeństwo na sali oraz zadba o czystość tego miejsca. Pamiętajmy również, że w razie wypadku to właściciel sali odpowiada przed sądem za ewentualne zaniedbania. Każda sala zabaw, nawet ta oddana do użytku wiele lat temu, powinna być w pełni bezpieczna i spełniać wymogi normy PN-EN 1176. Jest to konieczne, nawet jeśli dostosowanie do jej wymogów wymaga znacznej modernizacji wyposażenia lub czasowego zamknięcia. Na życzenie zatroskanego rodzica, właściciel sali zabaw powinien każdorazowo okazać stosowne certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające, że jego obiekt jest zgodny z normą, a także zaprezentować dokumentację z codziennych przeglądów.
Co zrobić, gdy mino naszych interwencji stan obiektu nie ulega poprawie? Dzięki stronie internetowej www.placezabaw.minimini.pl rodzice mogą zgłaszać budzące ich niepokój sale zabaw. Po wpisaniu miejsca do wirtualnej mapy, do właściciela zostanie wysłany list interwencyjny z informacją o tym, że jego obiekt jest negatywnie oceniony przez użytkowników. Do listu interwencyjnego dołączona zostanie również profesjonalna ekspertyza wad sporządzona przez Centrum Kontroli Placów Zabaw oraz zestaw dokumentów zawierający porady dotyczące tego, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Właściciele, do których trafią pisma będą mieli prawo wypowiedzieć się publicznie w portalu i przedstawić stosowną dokumentację w swojej obronie lub zaprezentować plany modernizacji. W przypadku braku chęci współpracy z ich strony akcja zakłada również interwencję w Inspekcji Handlowej – instytucji, której z urzędu podlegają sale zabaw.
Gdzie szukać bezpiecznych obiektów? Akcja „Bezpieczne sale zabaw z MiniMini” zakłada certyfikację oraz oznaczenie bezpiecznych sal zabaw w całej Polsce specjalnymi tablicami informacyjnymi z logotypem żółtej Rybki MiniMini, które potwierdzą ich zgodność z przepisami. Podczas kontroli obiektów pod uwagę brane będą m.in. bezpieczeństwo i jakość urządzeń, czystość, lokalizacja, udogodnienia dla rodziców, atrakcyjność oraz dostosowanie wyposażenia do różnych grup wiekowych. Oceny zgodności z normami unijnymi na zlecenie kanału MiniMini dokonają specjaliści z Centrum Kontroli Placów Zabaw. Bezpieczne obiekty znajdą się na wirtualnej mapie sal zabaw dostępnej na stronie akcji. Oprócz tego, rodzice mają możliwość dodawania do niej polecanych przez siebie miejsc.
Przedsięwzięciu patronują: Rzecznik Praw Dziecka, Instytut Matki i Dziecka, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja KidProtect, Fundacja MaMa oraz Centrum Kontroli Placów Zabaw i portal małypodroznik.pl.
Więcej informacji na temat akcji na www.placezabaw.minimini.pl.

No votes yet.
Please wait...