NIEbezpieczny produkt – Łóżeczka turystyczne Dream marki Baby Design

Przedsiębiorca BABY DESIGN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poczesnej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre łóżeczka turystyczne DREAM marki BABY DESIGN, wyprodukowane w Chinach, sprzedawane od 27.01.2014, o numerach seryjnych:

  • BH1141K0001 – BH1141K1466,
  • BH1142A0001 – BH1142A1466,
  • BH1143D0001 – BH1143D1466,
  • BH1144E0001 – BH1144E1466,
  • BH1145G0001 – BH1145G1466,
  • BH1146I0001 – BH1146I1466,

mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

3bf2268b

Poinformowano, że w szczególnych okolicznościach przewijak może ulec wypięciu z konstrukcji łóżeczka, a przez to stracić stabilność, co skutkuje gwałtowną zmianą położenia dziecka na przewijaku. Wypięcie przewijaka może wystąpić na skutek zadziałania siły zewnętrznej (osoby trzeciej) na jeden
z dłuższych boków przewijaka lub w przypadku braku nadzoru opiekuna i skrajnego przemieszczenia się dziecka (o niestandardowo wysokiej wadze) na krawędź przewijaka.

Na rynku polskim kampanią objętych jest łącznie 4 801 wyrobów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że sprzedaż wyrobów została wstrzymana. Klienci, którzy nabyli objęte kampanią wyroby zostaną powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej oraz w serwisach internetowych spółki o akcji naprawczej. Akcja polega na wymianie elementów mocujących przewijak przez konsumentów. Elementy są przeznaczone do samodzielnej wymiany zgodnie z instrukcją, która będzie dołączona do zestawu naprawczego. Zestaw naprawczy będzie dostępny
w kilkudziesięciu sklepach w Polsce, a w szczególnych sytuacjach będzie bezpośrednio przesyłany do użytkownika końcowego.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BABY DESIGN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. (adres: ul. Warszawska 8, 42-262 Poczesna; tel.: 697 001 797, e-mail: akcjanaprawcza@babydesign.eu).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji serwisowych ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Sankcję tę nakłada Prezes Urzędu.

 

Źródło: UOKiK

No votes yet.
Please wait...