NIEbezpieczny ” Szprot wędzony w oleju roślinnym”

 

Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu w produkcie pn. Szprot wędzony, w oleju roślinnym.
Zagrożenie:
Wykryty poziom sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu ( 61,38±21,50μg/kg ), przekracza dopuszczalny poziom określony dla tego typu produktów w przepisach prawa żywnościowego.
produkt-niebezpieczny-szprot-wedzonySzczegóły dotyczące produktu:
Produkt – Szprot wędzony, w oleju roślinnym 160g
Kraj pochodzenia produktu – Łotwa
Producent – wyprodukowany na Łotwie przez:
SIA SENGA Vandzene, TALSU raj. Latvia,
nr identyfikacyjny
LV A006384 EK
dla firmy: Petropa
t Sp. z o.o., Młodkowskiego 21,
11-700 Mrągowo
Oznaczenie partii produkcyjnej: nr partii/data przydatności do spożycia: 11.12.2016
Badanie laboratoryjne w kierunku określenia poziomu sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu zostało wykonane w akredytowanym laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce.
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Dystrybutor ww. produktu w Polsce – firma Petropat Sp. z o.o., Młodkowskiego 21, 11-700 Mrągowo rozpoczęła procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu z obrotu,powiadamianie odbiorców o przedmiotowej sprawie oraz zobowiązała się do przyjmowania zwrotów.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu.
Zalecenia dla konsumentów:
Produkt pn. Szprot wędzony, w oleju roślinnym nie powinien być spożywany przez konsumentów z uwagi na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu.
W przypadku posiadania kwestionowanego produktu zaleca się zaprzestanie jego spożywania i dokonanie zwrotu do miejsca zakupu lub zniszczenie.

 

Źródło: GIS

No votes yet.
Please wait...