„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Dolnośląscy policjanci przeprowadzili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pod hasłem – „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek, technicznej ochrony. Jak się okazuje, podstawowe przepisy zna prawie każdy, jednak o tym, że nie wszyscy się do nich stosują mówią policyjne statystyki. Podczas działań funkcjonariusze ujawnili blisko 1360 wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami, rowerzystów i pieszych.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Podstawowe przepisy zna prawie każdy, jednak o tym, że nie wszyscy się do nich stosują mówią policyjne statystyki. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej we Wrocławiu przeprowadzili na terenie województwa dolnośląskiego, działania pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”, mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonej akcji funkcjonariusze ujawnili łącznie 1359 wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami, rowerzystów i pieszych. 

Największą grupę ujawnionych wykroczeń, bo 51 % ogółu stanowiły wykroczenia popełniane przez pieszych. Były, to przede wszystkim wykroczenia polegające na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, ale także niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy też przemieszczanie się po ścieżce rowerowej zamiast po chodniku. 

Kolejną grupę wykroczeń, bo ponad 45 %, w tym również zaistniałych w stosunku do „niechronionych uczestników ruchu drogowego”, popełnionych zostało przez kierujących pojazdami. Były to m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. 

Blisko 4 % z ogólnej liczby ujawnionych wykroczeń, stanowiły wykroczenia popełniane przez rowerzystów. Dotyczyły one m.in. nieprawidłowego wyposażenia roweru – np. oświetlenia, jazda wzdłuż przejścia dla pieszych, czy też korzystania z chodnika tam gdzie jest obowiązek korzystania z istniejących dróg dla rowerów. 

Bez wątpienia do liczby wypadków przyczyniają się też m.in. zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne, opady deszczu, silny wiatr, itp. Często piesi poruszają się w ciemnych ubraniach, które w porach wieczorowo – nocnych czynią ich niewidocznymi. Stosowanie elementów odblaskowych przez tę grupę uczestników ruchu drogowego niewątpliwie zwiększa ich bezpieczeństwo. Przede wszystkim poprawia ich widoczność, co pozwala na wcześniejsze zauważenie ich przez kierujących i wykonanie bezpiecznego manewru. 

Ponadto rowerzyści i motorowerzyści poprzez właściwe oświetlenie swoich pojazdów oraz korzystanie z kasków ochronnych również sami dbają o swoje bezpieczeństwo.

asp. Wojciech Jabłoński

 

No votes yet.
Please wait...