Nowe zasady przewożenia dzieci w samochodzie = bezpieczna podróż?

Nowelizacja ustawy „prawo o ruchu drogowym” uzyskała podpis prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Wraz z wejściem w życie niniejszej ustawy zmienią się warunki i zasady przewożenia dzieci w samochodzie.

I tak:

  • bezpieczeństwo dziecka przewożonego w foteliku będzie uzalężniona od wzrostu dziecka. Obecnie dziecko o wzroście powyżej 150 cm wzrostu bez względu na wiek może podróżować bez fotelika
  • dopuszczono możliwość przewożenia dziecko o wzroście co najmniej 135 cm na tylnym siedzeniu bez fotelika, przy bezwzględnym zapięciu pasa bezpieczeństwa
  • dopuszczono możliwość przewożenia dziecka w wieku co najmniej 3 lat, na tylnym siedzeniu, bez fotelika, zapiętego w pas bezpieczeństwa, jeżeli w pojeździe na tylnej kanapie, znajduję się już dwoje dzieci w fotelikach samochodowych i nie ma możliwości zainstalowania 3 fotelika
  • zabronione będzie przewożenie dzieci o wzroście poniżej 150 cm na przednim siedzeniu, bez fotelika

 

Dodatkowo nowelizacja ustawy określa osoby zwolnione z zapinania pasów bezpieczeństwa takich jak np. kobiety w widocznej ciąży, oraz wzywa kierowców autobusów do informowania pasażerów o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa o ile pojazd jest w nie wyposażony.

 

Czy to jest wystarczające, czy nie można było lepiej doprecyzować punktów dotyczących szczególnie przewozu dzieci?

Pozostawiamy do przemyśleń.

Bezpieczna Załoga Portalu

 

No votes yet.
Please wait...