Ołów w „Tortownicy w kształcie serca”

 

 

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością z dnia 20.10.2014:
Stwierdzenie migracji ołowiu na poziomie 4,4 mg/kg z wyrobu do kontaktu z żywnością pn. „Herz-Springform”(„Tortownica w kształcie serca”).
ostrzezenie-formaZagrożenie:
Stwierdzenie migracji ołowiu na poziomie 4,4 mg/kg z wyrobu do kontaktu z żywnością do żywności może stanowić zagrożenie
dla zdrowia człowieka.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt –„Herz-Springform” (nazwa w języku polskim podana na etykiecie to„Tortownicaw kształcie serca”)
Kraj pochodzenia – Chiny
Dystrybutor w Polsce – sklepy sieci KiK Textil Sp. z o. o. znajdujące się na tereniewojewództw: mazowieckiego, warmińsko –
mazurskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko–pomorskiego, pomorskiego i łódzkiego
Oznaczenie partii produkcyjnej: produkt jest wycofywany z obrotu bez względu na numer partii
Badanie laboratoryjne określające poziom migracji ołowiu z produktu zostało wykonane w ramach urzędowej kontroli w Niemczech.
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Niemiecki importer i dystrybutor – firma KIK Textilien & Non-Food GmbH poinformowała swoich odbiorców w Polsce o konieczności wycofania z obrotu handlowego przedmiotowego produktu. Część produktów została wycofana ze sprzedaży, natomiast część została sprzedana odbiorcom indywidualnym.
Władze niemieckie poinformowały o wykrytym zagrożeniu za pośrednictwem Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły bezzwłoczne kontrole u odbiorców produktu, monitorują skuteczność działań podejmowanych przez zaangażowanych przedsiębiorców.

Zalecenia dla konsumentów:
Produkt pn. „Herz-Springform” nie powinien być wykorzystywany do kontaktu z żywnością z uwagi na wysoki poziom migracji ołowiu.
W przypadku posiadania kwestionowanego produktu zaleca się zaprzestanie jego wykorzystywania i dokonanie zwrotu do miejsca zakupu lub zniszczenie.

 

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

No votes yet.
Please wait...