Ostrzeżenia na zabawkach

Zabawki  mogą być tak zaprojektowane, że  pewne  ich  cechy  będą przyciągać uwagę dzieci poniżej 3-go roku życia, a niektóre powyżej 3 roku życia. Z uwagi na fakt, że młodsze dzieci mają tendencję do  wkładania  zabawek  do  ust,  a  także  z  powodu  ich  ograniczeń psychoruchowych,  zabawki  przeznaczone  dla  starszej  grupy  wiekowej  mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla młodszych dzieci (poniżej 3 roku życia).

Pamiętajmy zatem, aby wybierać zabawki  odpowiednie  do  wieku  dziecka,  jego  zdolności  i  poziomu  umiejętności.
Szczególnie  zwracajmy  uwagę na  symbol „0-3” i  ostrzeżenie „Nieodpowiednie  dla  dzieci  w wieku poniżej 36 miesięcy”, któremu towarzyszy ostrzeżenie w formie znaku graficznego.

zabawka-nieodpowied-dla-dzieci-pon-3-lat
Fot. 3. Wzór symbolu ostrzeżenia dotyczącego wieku „Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia”.
Źródło: Przewodnik Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące identyfikowalności, instrukcji, informacji bezpieczeństwa, ostrzeżeń i oznakowania CE”(aktualizacja 15.07.2009 r.).
Poza ostrzeżeniem  powinno być wskazane potencjalne zagrożenie,  jeżeli  może ono nie być oczywiste, np.:
·  „Ostrzeżenie. Zabawka nieodpowiednia  dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. Małe części”,
·  „Ostrzeżenie. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. Długa linka. Niebezpieczeństwo uduszenia”.
W  przypadku  zabawek  przeznaczonych  dla  dzieci  w  wieku  poniżej  3  roku życia,  należy zwracać uwagę czy drobne elementy nie odpadają przy lekkim naciśnięciu lub pociągnięciu, ponieważ dziecko może je połknąć lub się nimi udławić.

94e1ec14
Fot. 4. Odpadające małe elementy z zabawki przeznaczonej dla dzieci poniżej 36 roku życia.
Źródło: materiały własne UOKiK Warszawa, listopad 2014 r.
Przykłady  innych  ostrzeżeń,  które  powinny  znajdować się na  określonych  kategoriach zabawek lub na ich opakowaniu:
·  „Ostrzeżenie. Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka w zabawkę, należy ją usunąć, zanim dziecko zacznie raczkować” – ma zastosowanie do zabawki przeznaczonej do zawieszenia na kołysce, łóżeczku lub wózku dziecięcym za pomocą sznurków, tasiemek, gumek lub pasków;

·  „Ostrzeżenie.  Wyłącznie  do  użytku  domowego”  –  ma  zastosowanie  do  zabawek aktywizujących,  przeznaczonych  do  użytku  domowego,  takich  jak:  huśtawki  wiszące, zjeżdżalnie, domki do zabawy i namioty, baseniki do pluskania, zabawki nadmuchiwane
nie używane w wodzie;

·  „Ostrzeżenie. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym”  –  ma  zastosowanie  do  zabawek  przeznaczonych  do  utrzymywania  masy dziecka, takich jak: rolki, wrotki, łyżworolki, deskorolki przeznaczone dla dzieci o wadze
do 20 kg, hulajnogi przeznaczone dla dzieci o wadze do 50 kg, rowerki;

·  „Ostrzeżenie.  Tylko  do  użytku  w  wodzie  o  głębokości  odpowiedniej  do  wzrostu dziecka  i  pod  nadzorem  osoby  dorosłej”  –  ma  zastosowanie  do  zabawek przeznaczonych do zabawy w wodzie;

·  „Ostrzeżenie. Tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej” – ma zastosowanie do zabawek funkcjonalnych, takich  jak:  maszyna do szycia, zestaw do robótek na drutach, skrzynki narzędziowe.

·  „Ostrzeżenie. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym” – ma zastosowanie do zabawek do jeżdżenia z napędem elektrycznym, takich jak:  motorki,  quady,  samochody.  Dodatkowo  zabawki  do  jeżdżenia  z  napędem elektrycznym  i/lub  ich  opakowanie  oraz  załączona  instrukcja  powinny  posiadać ostrzeżenie wskazujące grupę wiekową, dla której zabawka jest przeznaczona.

·  Ostrzeżenia: „Ostrzeżenie.  Zabawka  nie  jest  odpowiednia  dla  dzieci  poniżej  3  lat z powodu  maksymalnej  prędkości”  albo  „Ostrzeżenie.  Zabawka  nie  jest odpowiednia  dla  dzieci  poniżej  6  lat  z  powodu  maksymalnej  prędkości”,  powinny być wyraźnie  widoczne  dla  kupującego  w  punkcie  sprzedaży.  Prędkość,  którą mogą rozwinąć zabawki przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym miedzy 3 a 6 lat, to 6  km/h  lub  do  8,2  km/h.  Wyższa  prędkość ma  zastosowanie  tylko  wtedy,  jeżeli zabawka została wyposażona w dwupozycyjny mechanizm, który ogranicza maksymalną prędkości do 6 km/h lub mniej w jednej pozycji, oraz do 8,2 km/h lub mniej w drugiej pozycji.

Regulacja urządzenia powinna być możliwa wyłącznie przez osobę dorosłą przy użyciu  narzędzia,  zaś w  momencie  sprzedaży  urządzenie  powinno  być ustawione  na dolny limit prędkości. Maksymalna prędkość jaką mogą uzyskać zabawki przeznaczone dla dzieci od 6 lat i starszych, to 16 km/

 

Źródło: UOKiK

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...