Pięć kroków do bezpiecznego placu zabaw

Jakie wymogi powinny zostać spełnione, aby plac zabaw był bezpieczny? W jaki sposób sprawdzić, czy miejsce zabaw nie zagraża zdrowiu lub życiu najmłodszych? Z pomocą rodzicom zatroskanym o bezpieczeństwo swoich pociech przychodzi telewizja MiniMini, która razem z Centrum Kontroli Placów Zabaw interweniuje w sprawie zaniedbanych obiektów.
Aby plac zabaw był bezpieczny powinien być przede wszystkim mądrze zaprojektowany. Co to oznacza w praktyce? Na tego typu obiekcie powinny zostać zachowane odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń, a cała konstrukcja powinna być dostosowana do wieku i umiejętności jej użytkowników. Na bezpiecznym placu powinna również znaleźć się tablica z regulaminem dotyczącym użytkowania urządzeń oraz zasadami zabaw w tym miejscu, numerem telefonu alarmowego, telefonem do zarządcy obiektu oraz nazwą i dokładną lokalizacją. Plac powinien również być wyposażony w ławki dla rodziców oraz kosze na śmieci. Miejsce powinno mieć ogrodzenie i furtkę z mechanizmem samozamykającym. Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony zapobiec niekontrolowanemu oddaleniu się dziecka lub jego wybiegnięciu na ulicę, a z drugiej utrudnia dostęp zwierzętom i osobom niepowołanym.
Bardzo ważną kwestią są również normy dotyczące czystości piaskownic. Aby te popularne wśród dzieci miejsca zabaw były bezpieczne, powinny posiadać pokrywę, która skutecznie uniemożliwi dostęp zwierzętom. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby wymieniać piasek wraz z rozpoczęciem sezonu oraz przynajmniej jeden raz w jego trakcie.
Urządzenia montowane na publicznych placach zabaw powinny być zawsze zgodne z normą PN-EN 1176:2009. Jest to norma, która w bardzo dokładny sposób reguluje zarówno aspekty dotyczące konstrukcji urządzeń, jak i obowiązki producentów i właścicieli placów zabaw. Urządzenia nieposiadające tych norm nadają się wyłącznie do użytku domowego, czyli do przydomowych, prywatnych ogródków i nie powinny być montowane w miejscach publicznych.
Poza bezpiecznymi urządzeniami na placu zabaw powinna znajdować się również odpowiednia nawierzchnia, która amortyzuje upadek z urządzeń. Najwięcej wypadków w tych miejscach jest spowodowanych upadkami, dlatego też należy zwrócić na tę sprawę szczególną uwagę. Dla poprawy bezpieczeństwa najmłodszych zaleca się więc stosowanie nawierzchni piaszczystej lub syntetycznej.
Sam zakup urządzeń posiadających Certyfikat lub Deklarację Zgodności nie jest jednak warunkiem wystarczającym zapewniającym bezpieczeństwo na placu zabaw. Wiele błędów popełnianych jest bowiem podczas montażu urządzeń. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy nie zostają zachowane zaprojektowane wcześniej strefy bezpieczeństwa lub dochodzi do błędów podczas fundamentowania. Tak więc przeprowadzenie oceny zgodności z normą, już po zamontowaniu urządzeń i zakończeniu wszystkich prac montażowych, pozwala faktycznie ocenić bezpieczeństwo na placu zabaw.
Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest bardzo częstą przyczyną wypadków na tego typu obiektach. W związku z tym zarządca zobowiązany jest do regularnych przeglądów obiektu. Tego typu kontrole powinny być wykonywane regularnie, najlepiej co tydzień. Czynności kontrolne powinny być udokumentowane, a wszelkie naprawy wykonywane w jak najszybszym czasie od wykrycia konieczności ich przeprowadzenia. Ponadto, zgodnie z Prawem Budowlanym, raz na pięć lat plac zabaw musi być poddawany kontroli dokonywanej przez uprawnioną do tego instytucję.
W jaki sposób interweniować, gdy plac zabaw w naszej okolicy nie spełnia wyżej wymienionych zasad? Na stronie placazabaw.minimini.pl powstała specjalna zakładka, która umożliwia rodzicom zgłaszanie zaniedbanych lokalizacji w swojej okolicy.  Po dodaniu miejsca do wirtualnej mapy, do właściciela placu zabaw zostanie wysłany list interwencyjny z informacją o tym, że dany plac jest negatywnie oceniony przez użytkowników. Do listu interwencyjnego dołączona zostanie również profesjonalna ekspertyza wad sporządzona przez Centrum Kontroli Placów Zabaw oraz zestaw dokumentów zawierający porady dotyczące tego, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo obiektu. Właściciele, do których trafią pisma będą mieli prawo wypowiedzieć się publicznie w portalu i przedstawić stosowną dokumentację w swojej obronie lub zaprezentować plany modernizacji. W przypadku braku chęci współpracy z ich strony akcja zakłada również interwencję w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego – instytucjach, którym z urzędu podlegają place zabaw.
Więcej szczegółów na www.placezabaw.minimini.pl oraz na FanPage’u akcji w portalu Facebook.

No votes yet.
Please wait...