Policyjna akcja „Prędkość” – nadal kierowcy jeżdżą za szybko

8 lipca w godzinach 6.00 – 22.00 policjanci ruchu drogowego prowadzą na dolnośląskich drogach wzmożone działania prewencyjno-kontrolne pod kryptonimem „Prędkość”. Funkcjonariusze w trakcie trwania akcji sprawdzają m.in. czy kierujący pojazdami stosują się ograniczeń prędkości i podróżują po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Ostatnie tego typu działania to 1730 skontrolowanych pojazdów i ponad 1160 ujawnionych przekroczeń prędkości.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwracają również szczególną uwagę na:

  • stan trzeźwości kierujących,
  • stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,
  • stan techniczny pojazdów,
  • przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.

Podczas prowadzonej akcji, kontrole prowadzą patrole policyjne przy współpracy z innymi służbami. W trakcie działań funkcjonariusze wykorzystują sprzęt pomiarowy m.in. video-rejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. Kontrole prowadzone są kaskadowo z wykorzystaniem pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. Policjanci dokonują statycznych pomiarów prędkości, często zmieniając punkty pomiaru i tworząc je w miejscach gdzie występuje najwięcej zagrożeń. Następnie funkcjonariusze pełnią służbę dynamicznie na pozostałych ciągach komunikacyjnych.

W trakcie ostatnich tego typu działań policjanci skontrolowali 1730 pojazdów i ujawnili ponad 1160 przekroczeń prędkości.

Głównym celem prowadzonych przez funkcjonariuszy działań jest zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja ma także za zadanie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń, którzy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego wyrobienie przeświadczenia, że jazda z nadmierna prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych ale również dla innych uczestników ruchu, a kara za takie wykroczenie jest nieuchronna.

Pamiętajmy, że niezdyscyplinowani kierowcy w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

autor: nadkom. Krzysztof Zaporowski

Źródło: KWP we Wrocławiu

No votes yet.
Please wait...