PROGRAM ZDROWEGO, AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA

Międzynarodowa Sieć EPODE, największa na świecie sieć zajmująca się zapobieganiem otyłości, ogłosiła dzisiaj uruchomienie innowacyjnego projektu zwiększającego skalę wysiłków podejmowanych w celu zapobiegania otyłości u dzieci w całej Europie.

Dzięki projektowi OPEN, 11 inicjatyw społecznych uzyska dopasowane do ich potrzeb wsparcie, aby rozszerzyć zakres działań mających na celu obniżenie wskaźników otyłości wśród dzieci do 2016 roku. Projekt ma dotrzeć do prawie czterech milionów ludzi w całej Europie, w tym do 975 tysięcy dzieci i młodzieży, aby pomóc poszczególnym osobom oraz całym społecznościom osiągnąć i wieść aktywny, zdrowy styl życia. Obecnie w Europie na nadwagę lub otyłość cierpi co trzeci 11-latek.*

W ciągu najbliższych trzech lat projekt OPEN obejmie współpracę z programami oraz inicjatywami wprowadzonymi w następujących państwach: Belgia, Cypr, Estonia, Niemcy, Węgry, Włochy, Szwecja, Francja, Grecja, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Hiszpania.

Wiele z tych programów bazuje na modelu EPODE, który ma na celu zapobieganie otyłości u dzieci poprzez wdrażanie na szczeblu lokalnym programów, które pomagają tworzyć normy oraz warunki życia codziennego, w których dzieci mogą zdrowo jeść i korzystać z aktywnej zabawy i wypoczynku.

Jean-Michel Borys, Dyrektor i Sekretarz Generalny Międzynarodowej Sieci EPODE powiedział: „W Międzynarodowej Sieci EPODE wierzymy, że najbardziej obiecującym sposobem na rozwiązanie problemu otyłości wśród dzieci jest zmierzenie się z nim na poziomie lokalnych społeczności – mobilizowanie wszystkich interesariuszy, od sfery publicznej po sferę prywatną, od przedstawicieli politycznych po podmioty działające w terenie. Dlatego też, już od dwudziestu lat skupiamy się na tym, jak można zintegrować wszystkie sektory, aby razem tworzyć i wprowadzać programy na poziomie lokalnym, które naprawdę zmienią coś w życiu biorących w nich udział rodzin. Bardzo cieszymy się, że możemy wspierać projekt OPEN, pomagając tym samym w osiągnięciu do 2016 roku celu, jakim jest prowadzenie zdrowego, aktywnego stylu życia przez dzieci.”

Jednym z programów, który otrzyma wsparcie w ramach projektu OPEN, jest belgijski program VIASANO. VIASANO współpracuje z lokalnymi podmiotami w 16 miastach, pomagając dzieciom w wieku od 3 do 12 lat wypracować prawidłowe nawyki żywieniowe i prowadzić zdrowszy styl życia. Od uruchomienia projektu w 2007 r., VIASANO obniżył wskaźniki otyłości u dzieci w pilotażowych belgijskich miastach o 22%.

Mireille Roillet, Koordynator Projektu VIASANO powiedziała: „Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani, aby uczestniczyć w projekcie OPEN. Obecnie działamy w 18 belgijskich miastach, pokazując, jak ważny jest zdrowy styl życia. Udało nam się już uzyskać wspaniałe rezultaty, jednak dzięki udziałowi w projekcie OPEN będziemy w stanie zwiększyć zakres naszego programu, docierając do większej ilości dzieci, pomagając im wprowadzić długotrwałe zmiany na lepsze.”

Sophie Baelen, Koordynator Projektu VIASANO w Mouscron powiedziała: „Podejmowane przez nas działania w ramach programu VIASANO są zawsze dobrze postrzegane przez lokalną społeczność. W szkołach dzieci dobrze nas znają i pamiętają o tym, czego ich uczymy. Z olbrzymią satysfakcją chwalą się na przykład: „Proszę Pani, zjadłem dziś owoce!” Niedawno zorganizowaliśmy festyn dzielnicowy dla rodzin. Dwie szkoły z tej dzielnicy przygotowały stoiska propagujące zdrowe nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczną. W tym festynie uczestniczyło wiele stowarzyszeń, które przedstawiły różne prezentacje oraz grały w gry z uczestnikami festynu. Pod koniec dnia lokalna społeczność miała okazję zasiąść do zdrowego, zbilansowanego posiłku. Była to wspaniała okazja umożliwiająca nam nawiązanie bezpośredniego kontaktu z lokalnymi rodzinami.”

Projekt OPEN jest współfinansowany przez Międzynarodową Sieć EPODE dzięki dotacji przekazanej przez Fundację Coca-Coli. Fundacja Coca-Coli wspiera także wdrożenie metodologii EPODE w Europie poprzez wiele innych dodatkowych dotacji.

Międzynarodowa Sieć EPODE (EIN):

Międzynarodowa Sieć EPODE (EIN) jest największą na świecie siecią zajmującą się zapobieganiem otyłości. Program obejmuje 37 członków w 25 państwach na całym świecie. Jej misją jest wspieranie programów na szczeblu lokalnym, mających na celu obniżenie wskaźników otyłości u dzieci poprzez wprowadzanie długofalowych, zrównoważonych strategii. W Europie Międzynarodowa Sieć EPODE pomogła obniżyć otyłość wśród dzieci o 10% w pilotażowych miastach we Francji oraz 22% w pilotażowych miastach w Belgii. Wszystkie wspierane przez EIN projekty są oceniane pod względem ilościowym i jakościowym w celu zbadania ich postępów, wpływu i wniosków. The Coca Cola Company oraz Nestle są globalnymi partnerami finansującymi ten program.

Model EPODE:

Międzynarodowa Sieć EPODE promuje oraz wdraża wprowadzony w 20004 r. model EPODE. Model EPODE zwalcza złożone przyczyny otyłości na cztery sposoby, poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, zaangażowanie oraz wsparcie polityczne, techniki marketingu społecznego i ewaluację. Celem modelu EPODE jest zapobieganie otyłości poprzez tworzenie norm oraz warunków życia codziennego, w których dzieci mogą zdrowo jeść i korzystać z aktywnej zabawy i wypoczynku. Chociaż wszędzie obowiązują te same zasady EPODE, model jest dostosowywany do potrzeb poszczególnych społeczności. Lokalny koordynator programu EPODE współpracuje z członkami społeczności, aby wdrożyć inicjatywy, z których korzysta cała społeczność.

Fundacja Coca-Coli

The Coca-Cola Company została pierwszym partnerem finansującym Międzynarodową Sieć EPODE w 2011 r., w momencie jej powstania. Poprzez Fundację Coca-Coli, zajmującą się globalną działalnością filantropijną The Coca-Cola Company, firma wspiera EIN dotacją w wysokości 1,07 miliona dolarów przeznaczoną na Projekt OPEN, a także wspiera różne programy EPODE prowadzone w społecznościach lokalnych w całej Europie. The Coca-Cola Company przestrzega Zasad Partnerstwa Międzynarodowej Sieci EPODE.

*http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics

No votes yet.
Please wait...