Salmonella spp w „Carrefour Bazylia suszona”

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności z dnia 19. 11.2014r, wykryto:

Obecność bakterii Salmonella spp w produkcie pn.„Carrefour Bazylia suszona”.
Zagrożenie:
Zanieczyszczenie produktu potencjalnie  chorobotwórczą bakterią Salmonella spp.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – Carrefour Bazylia suszona
Kraj pochodzenia surowca – Egipt
Producent – wyprodukowano dla Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03 – 734 Warszawa przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITPOL”Przygodzki Józef ZPChr,Długa Wieś Pierwsza 14, 62 – 820 Stawiszy
Data minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia – 10.2016
Oznaczenie partii produkcyjnej: 1622 14B
Badanie laboratoryjne określające obecność bakterii Salmonella spp. zostało wykonane w akredytowanym laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej akredytowaną metodą badawczą.
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITPOL Przygodzki Józef ZPChr, Długa Wieś Pierwsza 14, 62 – 820 Stawiszyn bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o wykryciu bakterii Salmonella spp. poinformowało Carrefour Polska Sp. z o.o. o zakwestionowaniu przedmiotowej partii
produktu, którą to informację w tym samym dniu przekazano do wszystkich sklepów sieci Carrefour na terenie kraju wraz z poleceniem wstrzymania sprzedaży i zabezpieczenia kwestionowanej partii do czasu podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie sposobu dalszegopostępowania
z ww. produktem.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu.

Ponadto toczy się postępowanie wyjaśniające względem surowca użytego doprodukcji partii 1622 14B. Przekazano powiadomienie do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF).
Zalecenia dla konsumentów:
Produkt pn.Carrefour Bazylia suszona, należy spożyć przed końcem – 10.2016,  numer partii 1622 14B nie powinien być spożywany przez konsumentów z uwagi na zanieczyszczenie bakterią patogenną.

 

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

No votes yet.
Please wait...