Salmonella w produkcie pn. „ Rapunzel Tahin Seasamus ”.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Obecność bakterii Salmonella w produkcie pn. „ Rapunzel Tahin Seasamus ”.
Zagrożenie:
Zanieczyszczenie produktu potencjalnie chorobotwórczą bakterią Salmonella.
tahin-sesammusSzczegóły dotyczące produktu:
Produkt – Rapunzel Tahin Seasamus, z solą i bez soli, 250 g
Kraj pochodzenia surowca – Niemcy
Producent – Rapunzel Naturkost GmbH
Oznaczenie partii produkcyjnej: wszystkie partie wprowadzone do obrotu
Badanie laboratoryjne potwierdzające obecność bakterii Salmonella zostało wykonane w Niemczech.
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Odbiorca ww. produktu w Polsce – firma BIOVERI Michał Królikowski rozpoczęła procedurę wycofania kwestionowanej pasty z obrotu, powiadamianie odbiorców o przedmiotowej sprawie oraz zobowiązała się do przyjmowania zwrotów.
Uzyskano także informację, iż po zakończeniu procesu wycofywania całość kwestionowanej masy towarowej poddana zostanie utylizacji zgodnie z instrukcją udzieloną przez producenta produktu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu.
Zalecenia dla konsumentów:
Produkt pn. Rapunzel Tahin Seasamus nie powinien być spożywany przez konsumentów z uwagi na zanieczyszczenie bakterią patogenną.
Należy podkreślić, że szczególne zagrożenie dla zdrowia stanowi spożycie produktu niepoddanego działaniu wysokiej temperatury (np. gotowaniu).
W przypadku posiadania kwestionowanego produktu zaleca się zaprzestanie jego spożywania i dokonanie zwrotu do miejsca zakupu lub zniszczenie.

 

 

No votes yet.
Please wait...