SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju przejdzie gruntowny remont dzięki nawiązaniu współpracy z Kulczyk Foundation

30 maja, w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju odbyły się uroczyste obchody z okazji 30. rocznicy jej istnienia. Podczas trzech dekad funkcjonowania wioski schronienie w niej znalazło 275 dzieci. Mimo, że wiele z nich to już samodzielni dorośli, którzy założyli własne rodziny, to do dziś traktują wioskę jak prawdziwy dom. Ten dom wymaga dziś gruntownego remontu, który podniesie standard życia kolejnych pokoleń podopiecznych Stowarzyszenia. Będzie on możliwy dzięki funduszom przekazanym przez Kulczyk Foundation.

logo-kulczyk„ Niedawno odwiedziłam SOS Wioskę Dziecięcą w Biłgoraju, spotkałam się z rodziną Pani Jadzi, która opiekuje się aż 7 dzieci.  Pani Jadzia pracuje w wiosce już 14 lat , tworzy dla nich prawdziwy dom, pełen miłości i ciepła. Wielu jej podopiecznych to dziś samodzielni, dorośli ludzie. Zachęcam wszystkich, którym los dzieci osieroconych nie jest obojętny, aby zaangażowali się w pomoc dla Stowarzyszenia, aby przez następne 30 lat mogło tak wspaniale realizować swoją misję” – powiedziała Dominika Kulczyk, założycielka i prezes fundacji Kulczyk Foundation.

„SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju, to najstarsza wioska w Polsce. Budowana była w latach 70. Wychowały się w niej aż trzy pokolenia dzieci. Domy, w których mieszkają Rodziny SOS wymagają wielu napraw. Trzeba wymienić dachy, uszczelnić okna i ocieplić fundamenty, by te budynki mogły nadal być schronieniem dla potrzebujących dzieci. Remont jest niezwykle kosztowny i nasze Stowarzyszenie od dawna szuka ludzi o wielkich sercach, którzy zechcieliby pomóc nam sfinansować niezbędne naprawy. Dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni Pani Dominice Kulczyk i Kulczyk Foundation za to, że zdecydowali się nam pomóc. W imieniu dzieci mieszkających w Biłgoraju, ogromnie dziękuję za ten wspaniały dar z okazji naszej 30. rocznicy obecności w Polsce” – powiedziała Barbara Rajkowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce .

Remont wioski zostanie sfinansowany ze środków Kulczyk Foundation. Jego koszt wyniesie 300 tysięcy złotych, środki te zostaną w całości przeznaczone na modernizację infrastruktury najstarszej SOS Wioski Dziecięcej w Polsce.

Kulczyk Foundation pomaga organizacjom pozarządowym i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się i w Polsce. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i know how niezbędne do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los. Kulczyk Foundation pomaga innym pomagać, wychodząc z przekonania, że najtrudniej jest zrobić pierwszy krok. Prezesem Kulczyk Foundation jest Dominika Kulczyk.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizuje swoją misję w Polsce już od 30 lat.

No votes yet.
Please wait...