Szkodliwa „Oliwa z wytłoków z oliwek GOCCIA D’ORO”

Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu w produkcie pn. „Oliwa z wytłoków z oliwek GOCCIA D’ORO”.

Zagrożenie:
Wykryty poziom sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu (14,41 +/-2,68 μg/kg), przekracza dopuszczalny poziom dla tego typu produktów określony
w przepisach prawa żywnościowego.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt: „Oliwa z wytłoków z oliwek GOCCIA D’ORO” 1 litr
Dystrybutor w Polsce: Poltrade Sp. z o.o., ul. Romanowicza 19B, 30 – 702 Kraków
Producent: F. LLI RUATA S.p.A., 120 040 Baldissero d’Alba, Włochy
Numer partii: L.056/14 311
Data minimalnej trwałości: 11.2016 r.
Badanie laboratoryjne w kierunku określenia poziomu sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu zostało wykonane w akredytowanym laboratorium
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce.
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Przedmiotowa partia dostępna była jedynie w sklepach sieci Tesco w Polsce. Tesco wdrożyło w dniu 09.04.2015r. procedurę wycofania kwestionowanego produktu z obrotu handlowego
we wszystkich sklepach na terenie kraju.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują przebieg procesu wycofywania ww. produktu.
Zalecenia dla konsumentów:
Przedmiotowy produkt o numerze partii L.056/14 311 i dacie minimalnej trwałości 11.2016 nie powinien być spożywany przez konsumentów z uwagi na przekroczenie najwyższego
dopuszczalnego poziomu sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu.
W przypadku posiadania kwestionowanego produktu zaleca się zaprzestanie jego spożywania i dokonanie zwrotu do miejsca zakupu lub zniszczenie.
Źródło: GIS
No votes yet.
Please wait...