ibuprofen

Gorączkujące dziecko

Wykład Dr hab. n. med. Piotra Albrechta o sposobach kontrolowania gorączki oraz metodach postępowania w przypadku jej wystąpienia u dzieci. Główne tezy wykładu: 1.  Sposób postępowania w przypadku wystąpienia gorączki u dziecka powinien wynikać z oceny ryzyka ciężkiej choroby u gorączkującego dziecka. 2.  Wiedza kliniczna powinna stanowić podstawę do opracowania i leczenia gorączkującego dziecka ...
12.11.2014
CZYTAJ WIĘCEJ