Gorączkujące dziecko

Wykład Dr hab. n. med. Piotra Albrechta o sposobach kontrolowania gorączki oraz metodach postępowania w przypadku jej wystąpienia u dzieci.

Główne tezy wykładu:
1.  Sposób postępowania w przypadku wystąpienia gorączki u dziecka powinien wynikać z oceny ryzyka
ciężkiej choroby u gorączkującego dziecka.
2.  Wiedza kliniczna powinna stanowić podstawę do opracowania i leczenia gorączkującego dziecka oraz
ewentualnych wskazań do przeprowadzenia badań, antybiotykoterapii bądź hospotalizacji.

Gorączka to  podwyższona  ciepłota  ciała  spowodowana  przestawieniem  ośrodka  termoregulacji  na  wyższy
poziom.  Jest  to  najczęstszy  problem  z  jakim  rodzice  zgłaszają  się  do  lekarza  (65%  wizyt)  i  druga
co do częstości przyczyna hospitalizacji. Tylko 1% z wizyt, których przyczyną jest gorączka, wiąże się z infekcją.

Wskazania do leczenia gorączki:
– temperatura > 39°C,
– przewlekłe schorzenia kardiologiczne i oddechowe,
– przewlekłe choroby metaboliczne,
– choroby neurologiczne,
– ryzyko drgawek gorączkowych.

Sposoby kontrolowania gorączki:
– paracetamol
– ibuprofen
– połączenie obu powyższych substancji czynnych.
Nowe  badania  pokazują,  że  profilaktyczne  podawanie Streptococcus salivarius K12  redukuje  epizody
gorączkowe  i  infekcyjne.

Streptococcus salivarius K12  to  probiotyk,  który  bytując  w  biofilmie  jamy  ustnej  prowadzi  do  eliminacji  czy  też  ograniczenia  zasiedlania  jamy  ustnej  przez S.pyogenes,  S.pneumoniae,  H.influenzae, M.catarrhalis.

W dotychczasowych badaniach (u dzieci i dorosłych) odnotowano:
– ↓ antybiotykoterapii o 97%
– ↓ stosowania leków przeciwgorączkowych o 93%
– ↓ nieobecności w szkole/pracy o 93%
– ↓ nawracających infekcji gardła i/lub migdałków o 95%
– ↓ nawracających infekcji ucha środkowego o 72%

Ocena ryzyka ciężkiej choroby u dziecka z gorączką:
1.  Niskie ryzyko – dziecko „zewnętrznie” zdrowe, aktywne, ale gorączkuje.
2.  Średnie ryzyko – dziecko blade (jedynie widoczne dla rodziców), markotne, nieaktywne i gorączkuje.
3.  Wysokie  ryzyko  –  dziecko  blade  (widoczne  również  dla  lekarza),  wygląda  na  chore,  osłabione,
płaczliwe, nie budzi się nawet przy silniejszej stymulacji i gorączkuje.

FWS (Fever without a source) – gorączka bez wyraźnego źródła, stosujemy szybkie działanie diagnostyczne
FUO – gorączka o nieustalonej etiologii, trwa minimum 8 dni (zazwyczaj 14-21 dni), T>38°C, brak ustalonej
przyczyny pomimo dokładnego wywiadu i skrupulatnych badań.

No votes yet.
Please wait...