przegląd

2. Przegląd Nowego Teatru Dla Dzieci we Wrocławiu

Zainicjowany w ubiegłym roku Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci – nowe wydarzenie na mapie kulturalnej Wrocławia – cieszył się żywym zainteresowaniem nie tylko mediów i ludzi teatru, ale też dziecięcej i dorosłej widowni. To ostatnie cieszy nas szczególnie, jest bowiem dowodem, że w przyszłej stolicy kultury brakowało imprezy takiej jak ...
08.05.2014
CZYTAJ WIĘCEJ