rehabilitacja

Klatka piersiowa lejkowata (szewska)

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) jest to zniekształcenie najczęściej wrodzone. Charakteryzuje się lejkowatym zapadnięciem się dolnej części mostka i przylegających odcinków żeber. Zniekształcenie może być tak duże, że mostek może się stykać z kręgosłupem. Rozróżnia się postać symetryczną i niesymetryczną wady, gdy mostek jest przesunięty na lewo lub prawo od linii środkowej. ...
05.05.2014
CZYTAJ WIĘCEJ