rtęć

GLOBALNA WOJNA Z RTĘCIĄ

W ramach ONZ, ponad 140 państw podpisało porozumienie w sprawie konwencji Minamata, która ma na celu redukcję zanieczyszczenia środowiska rtęcią. Jeśli ratyfikuje ją co najmniej 50 krajów, będzie to pierwsza globalna i prawnie wiążąca konwencja ograniczająca wydobycie, obrót oraz wykorzystywanie w przemyśle i produkcji tego toksycznego pierwiastka.   Konwencja przewiduje stopniowe ...
06.02.2013
CZYTAJ WIĘCEJ

PRZEDSZKOLAKI DOWIEDZIAŁY SIĘ O SZKODLIWOŚCI RTĘCI

Z inicjatywy organizatorów kampanii społecznej „Zielone okno – wyrzuć rtęć ze swojego życia” - Fundacji Nasza Ziemia, firmy eco in oraz Biura Informacji Toksykologicznej, w blisko 50 przedszkolach w całej Polsce przeprowadzona została akcja edukacji ekologicznej dla dzieci „Zielone jutro”. Dzieci biorące w niej udział zdobyły wiedzę o recyclingu i postępowaniu ...
17.10.2012
CZYTAJ WIĘCEJ