PRZEDSZKOLAKI DOWIEDZIAŁY SIĘ O SZKODLIWOŚCI RTĘCI

Z inicjatywy organizatorów kampanii społecznej „Zielone okno – wyrzuć rtęć ze swojego życia” – Fundacji Nasza Ziemia, firmy eco in oraz Biura Informacji Toksykologicznej, w blisko
50 przedszkolach w całej Polsce przeprowadzona została akcja edukacji ekologicznej dla dzieci „Zielone jutro”. Dzieci biorące w niej udział zdobyły wiedzę o recyclingu i postępowaniu z rtęcią.

 

Akcja edukacji ekologicznej została przeprowadzona w tym roku po raz pierwszy i swoim zasięgiem objęła blisko 50 przedszkoli z 6 miast Polski: Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania oraz Warszawy. Przedszkola realizowały scenariusz jednorazowych 45-minutowych zajęć, podczas których dzieci poznały pojecie recyklingu, nauczyły się segregować śmieci, dowiedziały się, czym są odpady niebezpieczne,
jak z nimi postępować, a w szczególności jak unikać zagrożeń związanych z rtęcią. Dzieci utrwaliły zdobytą wiedzę, przez stworzenie prac plastycznych, w których przedstawiły, w jaki sposób postrzegają świat wolny od rtęci – świat „Zielonego jutra”. Prace, będą uczestniczyły w konkursie, w którym nagrodą jest usunięcie rtęci z okien lub ich wymiana na ekologiczne, bezrtęciowe.

Ogólnopolska akcja edukacji dla dzieci, która powstała z inicjatywy organizatorów kampanii Zielone okno, ma na celu budowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Poprzez edukowanie dzieci, ma również informować dorosłych. Wielu nie wie, że rtęć, to drugi po plutonie najbardziej toksyczny pierwiastek na ziemi i ma destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Raz wydobyta, nigdy nie ulega biodegradacji. Już 1 gram rtęci wystarczy by zatruć małe jezioro. Pomimo toksyczności, rtęć jest nadal używana w produkcji i przemyśle. Sama branża okienna wykorzystuje do produkcji w Polsce około 1,5 t rtęci rocznie (jest stosowana w większości mas uszczelniających do okien). Akcja edukacji ekologicznej
oraz konkurs „Zielone jutro” mają za zadanie kształtowanie postaw proekologicznych od najmłodszych lat. Edukując dzieci, organizatorzy chcą również zwrócić uwagę rodziców na ten problem. 5-letni Staś
z przedszkola Akademia Małego Człowieka w Warszawie, w którym odbyły się otwarte zajęcia pokazowe,
na pytanie, czy jego rodzice wiedzą, jak niebezpieczna jest rtęć odpowiedział – Myślę, że nie wiedzą, nigdy mi o tym nie mówili. Ale teraz to ja im powiem!

 

Program zajęć dla dzieci został stworzony przez Fundację Nasza Ziemia, która od lat edukuje Polaków w zakresie ekologii. Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia informuje – Z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie organizatorów kampanii wynika, że niewiele wiemy
na temat zastosowań rtęci i bagatelizujemy zagrożenia z nią związane. Ponadto wykazało ono, że Polacy mają znikomą świadomość tego, w których produktach może znajdować się rtęć. Wyjątkiem
są termometry – 77% badanych kojarzy je z tym toksycznym metalem. Jednak o tym, że może ona znajdować się w oknach wie już tylko 9% Polaków. Nie umiemy też postępować z rozlaną rtęcią – aż 54% przyznaje,
że nie zna sposobu, aby ją zneutralizować i uniknąć zatrucia
. Gdy nam samym brakuje świadomości
o zagrożeniu, wspaniale, gdy przedszkola stają się miejscami, w których najmłodsi zdobywają istotną wiedzę
i kształtują odpowiednie, proekologiczne postawy.
Program zajęć zdobył pozytywną opinię metodyka. Informację o tym, jak postępować z rtęcią można znaleźć na stronie kampanii www.zieloneokno.org

 

W badaniu TNS OBOP dotyczącym rtęci, aż 68 proc. Polaków deklaruje, że wybrałoby produkty bezrtęciowe, bezpieczne dla człowieka i środowiska. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak łatwo możemy zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodliwych substancji. Powinniśmy mieć świadomość wyboru, między produktami toksycznymi i takimi, które są nam i środowisku przyjazne. Pragniemy żyć
w otoczeniu wolnym od trujących substancji. Biorąc odpowiedzialność za nasze działania wobec przyszłych pokoleń, firma eco in zaangażowała się w projekt edukacyjny. Chcemy pomóc w budowaniu świadomości,
by ograniczyć negatywne skutki wykorzystywania i składowania rtęci
– mówi Andrzej Szafranowski, członek zarządu firmy eco in.

 

 

O kampanii

 

„Zielone okno – wyrzuć rtęć ze swojego życia” to kampania społeczna, której celem jest edukacja ekologiczna i konsumencka. Jej partnerami merytorycznymi są: Fundacja Nasza Ziemia, firma eco in oraz Biuro Informacji Toksykologicznej. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi Polaków na problem rtęci i jej występowania
w najbliższym otoczeniu człowieka. Poprzez szereg działań kampania edukuje na temat negatywnego wpływu rtęci na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, wskazuje działania, które ograniczają
jej wykorzystywanie oraz promuje technologie bezrtęciowe.

Więcej: www.zieloneokno.org

 

Partnerzy kampanii

 

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej
i obywatelskiej. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię „Sprzątanie świata”, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również – wspólnie
z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem i mediami – całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska.

W 2001 roku, za swoją działalność na polu publicznej edukacji ekologicznej, Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia Mira Stanisławska-Meysztowicz została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 polskie dzieci uhonorowały ją Orderem Uśmiechu. W 2005 otrzymała tytuł człowieka roku polskiej ekologii w konkursie organizowanym przez organizacje społeczne i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Profesjonalizm i działania Fundacji Nasza Ziemia zostały docenione i nagrodzone m.in.: w roku 1996 – wyróżnieniem „Złoty Liść” Ministerstwa Środowiska, w 1997 – Henry Ford European Conservation Award,
w 2002 – wyróżnieniem „Pro Publico Bono” dla najlepszych inicjatyw obywatelskich oraz w roku 2006 główną nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie na najlepszą organizację promująca recykling w latach 2001-2005.

W 2010 roku Fundacja otrzymała wyróżnienie w Konkursie Ministerstwa Środowiska „Nietypowa lekcja bioróżnorodności” oraz została wpisana na listę Miejsc Odkrywania Talentów (inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej).

Więcej: www.naszaziemia.pl

 

eco in

Eco in to producent ekologicznych mas uszczelniających eco pur (dwukomponentowe szczeliwo poliuretanowe do szyb zespolonych), które charakteryzują się brakiem rtęci. Firma jest obecna na rynku szyb zespolonych od ponad 15 lat. Zaopatruje klientów w materiały, produkty i technologie wykorzystywane przy wytwarzaniu szyb zespolonych:

  • dostarcza wszystkie materiały niezbędne w produkcji szyb
  • udziela doradztwa w kwestii technologii zespalania szyb, doboru oprzyrządowania i zastosowań odpowiednich urządzeń
  • prowadzi serwis urządzeń do nakładania mas: uruchamiania, przeglądy, remonty

Siedziba spółki znajduje się w Warszawie. Natomiast w Neu-Anspach (Niemcy) mieści się biuro handlowe firmy. Spółka zatrudnia obecnie 50 osób. Produkcja odbywa się w dwóch zakładach: w Czerwinie (produkcja mas, magazyn główny) oraz w Krakowie (produkcja szprosów).

Więcej: www.ecoin.pl

 

Biuro Informacji Toksykologicznej

Biuro Informacji Toksykologicznej powstało w 1995 roku przy Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego
w Warszawie. Od początku istnienia w szpitalu ośrodka ostrych zatruć, czyli ponad 30 lat, udzielane
są tu telefoniczne konsultacje toksykologiczne. Biuro wydaje także ekspertyzy oraz prowadzi działania
w zakresie profilaktyki zatruć ostrych i przewlekłych.

Więcej: www.praski.waw.pl

No votes yet.
Please wait...