zjazd

II Zjazd Akademii Dyrektora Szkoły

Rok 2013 rokiem głębokich zmian w prawie oświatowym. Wolters Kluwer Polska organizuje 21 marca br. II zjazd AZDS 2013, który rozwieje wątpliwości prawne dyrektorów szkoły dotyczące wprowadzanych nowelizacji.  21 marca 2013 roku w Warszawie podczas II zjazdu Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2013, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska wydawcę miesięcznika „Dyrektor Szkoły” zostaną szeroko omówionezmianywprowadzonedoustawyosystemieoświatyiKartyNauczycielawprzeciągu2012i2013roku, jak ...
12.03.2013
CZYTAJ WIĘCEJ