UNICEF – Raport – Liczy się każde dziecko

Organizacja wzywa do intensyfikacji działań, aby 2,2 mld dzieci mogły w pełni korzystać ze swoich praw.

Przez ostatnie 25 lat, czyli od momentu podpisania Konwencji o prawach dziecka w 1989 r., do dzisiaj, sytuacja dzieci na całym świecie uległa poprawie. Z najnowszego raportu UNICEF The State of the World’s Children 2014 In Numbers: Every Child Counts – Revealing disparities, advancing children’s rights wynika, że:

  • około 90 mln dzieci dożyło swoich piątych urodzin dzięki skutecznie przeprowadzonym kampaniom szczepień ochronnych, dostępu do opieki medycznej, czystej wody i usług sanitarnych,
  • dzięki odpowiedniemu żywieniu dzieci liczba przypadków zahamowania wzrostu spadła o 37%,
  • wzrosła liczba dzieci zapisanych do szkoły podstawowej w krajach najmniej rozwiniętych: o ile w 1990 r. tylko 53 na 100 dzieci w tych krajach miało dostęp  do edukacji, tak liczba ta wzrosła do 81 na 100 w 2011 roku.

Nowy raport UNICEF ukazuje również nieprawidłowości w przestrzeganiu praw dziecka: około 6,6 mln dzieci poniżej piątego roku życia zmarło w 2012 roku na skutek chorób, którym możemy zapobiegać; 15% dzieci na całym świecie wykorzystywanych jest do pracy, co narusza ich prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym i pozbawia dostępu do edukacji oraz zabawy; 11% dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 15 roku życia, co zagraża ich zdrowiu i edukacji.

Dane UNICEF ukazują również braki i nierówności w rozwoju społeczeństw. Dzieci pochodzące z najbiedniejszych rejonów świata mają prawie trzy mniejsze szanse na to, że w momencie narodzin będą miały zapewnioną wykwalifikowaną pomoc i opiekę. To niestety zwiększa  ryzyko powikłań poporodowych wśród ich matek. W Nigrze wszyscy mieszkańcy miejskich gospodarstw domowych mają dostęp do czystej wody, a w gospodarstwach wiejskich już tylko 39% z nich. W Czadzie na 100 chłopców, którzy idą do szkoły średniej, tylko 44 dziewcząt ma taką możliwość. Tym samym pozbawiane są one edukacji i ochrony, którą zapewnia szkoła.

UNICEF podkreśla, że „dzieci liczone, są bardziej widoczne i dzięki temu możemy odpowiedzieć na ich potrzeby i przestrzegać ich praw”. Organizacja dodaje, że innowacje w zakresie gromadzenia danych, analizy i ich rozpowszechniania pozwalają na szczegółowy podział danych poprzez takie czynniki jak lokalizacja, zamożność, płeć i narodowość lub niepełnosprawność, obejmując analizą dzieci, które zostały wyłączone lub są pomijane przez uśrednione dane.

Raport wzywa do większego inwestowania w innowacje, które ograniczą wykluczenie dzieci. Walka z wykluczeniem rozpoczyna się od jednolitych danych. Aby zwiększyć zasięg, dostępność i wiarygodność danych dotyczących niedostatków, z którymi borykają się dzieci i ich rodziny, stale modyfikuje się narzędzia zbierania danych oraz ich analizę. Wymagać to będzie trwałych inwestycji i dalszego zaangażowania.

Minęło właśnie trzydzieści lat odkąd UNICEF zaczął publikować globalne i krajowe statystyki dotyczące sytuacji dzieci. UNICEF zaprasza i zachęca wszystkich decydentów i opinię publiczną do korzystania z tych danych, które są dostępne na www.data.unicef.org.

Pełna wersja raportu UNICEF The State of the World’s Children 2014 In Numbers: Every Child Counts – Revealing disparities, advancing children’s rights w wersji angielskiej jest dostępna tutaj: http://www.unicef.org/sowc2014/numbers

 

No votes yet.
Please wait...