Wycofanie produktu

Nazwa produktu – wózek VERSO (gondola + specerówka) – firmą F.P.H.U „JUNIOR – SUDER” Ewa Suder w Myślenicach

Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał wprowadzania na rynek wózka VERSO oraz nakazał natychmiastowe wycofanie z rynku wózka VERSO.

Wyniki Laboratorium UOKiK wykazały, że wózek nie spełnia wymagań pkt 8.1.3.1.1 normy PN-EN 1888:2012 ,,Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce. Wymagania bezpieczeństw i metody badań, ponieważ w trakcie przykładania siły 200 N (w kierunku prawy pas biodrowy/lewy pas naramienny) zapięcie uległo zwolnieniu.Brak było ostrzeżenia: „OSTRZEŻENIE To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia, co narusza pkt 8.1.1.1.2 normy.

No votes yet.
Please wait...