„Zdrowa” ryba z RTĘCIĄ w Biedronce

 

Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu rtęci w produkcie w produkcie pn. Stek z rekina, mrożony.
Zagrożenie :
Wykryty poziom rtęci (1,835+/-0,367 mg/kg) przekracza dopuszczalny poziom określony dla tegotypu produktów w przepisach prawa żywnościowego.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – „Stek z rekina”, mrożony
Producent – Gelpeixe, Alimentos Congelados S.A. Rua Comandante Carvlho Araújo,n o 69 – 2671 – 901, Loures, Portugalia
Data minimalnej trwałości: 20.08.16 r.
Nr partii: 5051
Dystrybucja – sieć sklepów „Biedronka”
Badanie laboratoryjne w kierunku określenia poziomu rtęci zostało wykonane w akredytowanym laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce.
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Centrum Dystrybucyjne „Biedronka” nie będzie przyjmowało zwrotów ze sklepów. Ewentualna utylizacja będzie miała miejsce w poszczególnych sklepach sieci.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorców.
Zalecenia dla konsumentów:
Przedmiotowy produkt o numerze partii 5051 oraz dacie minimalnej trwałości 20.08.16 nie powinien być spożywany przez konsumentów z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego
poziomu rtęci.
Wskazany w ostrzeżeniu produkt należy zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć.
Źródło: GIS
No votes yet.
Please wait...