„Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości” oraz „paracetamol vs ibuprofen”

10 października 2014 r. w Hotelu Marriott odbyła się trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji Medycznej „Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości”. Program wydarzenia wpisuje się w aktualną dyskusję na temat rosnącego znaczenia działań profilaktycznych w praktyce lekarskiej. Wystąpienia ekspertów z Polski, Holandii, Francji i Stanów Zjednoczonych podejmowały m.in. zagadnienie zdrowotnych konsekwencji wcześniactwa, roli suplementacji składników odżywczych dla prawidłowego przebiegu ciąży i zdrowia dziecka czy bezpieczeństwa stosowania paracetamolu i ibuprofenu w leczeniu najmłodszych pacjentów.

Wśród prelegentów obecni byli wybitni polscy specjaliści, m.in. prof. Hanna Szajewska, prof. Piotr Socha, prof. Ryszard Lauterbach, prof. Tomasz Paszkowski, prof. Andrzej Radzikowski i dr hab. Piotr Albrecht.

W programie Konferencji wzięli udział zagraniczni eksperci, w tym uczestnicy poprzedniej edycji wydarzenia. Prof. Susan Carlson, honorowy członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego za badania nad DHA i rozwojem człowieka, Założycielka Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kwasami Tłuszczowymi i Lipidami (ISSFAL) zaprezentowała wyniki badań potwierdzające pozytywny wpływ suplementacji kwasu DHA z alg na parametry związane z ciążą oraz zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka – zmniejszenie ryzyka przedwczesnego porodu, zwiększenie wagi urodzeniowej noworodków, lepszy rozwój funkcji poznawczych czy zmniejszenie ryzyka wystąpienia alergii oraz otyłości u dzieci. Prof. Carlos Lifschitz, autorytet w dziedzinie pediatrii i gastroenterologii podkreślił w swoim referacie wagę składników odżywczych, takich jak kwas DHA oraz witamin B, D, C i E w prewencji chorób wieku podeszłego.

Zagraniczne środowisko medyczne reprezentowali ponadto prof. Dominique Brémond-Gignac, ekspert w dziedzinie leczenia pediatrycznego chorób narządu wzroku, dr Alan Silverman specjalizujący się w pracy z osobami z zaburzeniami żywienia, nabytymi w okresie dzieciństwa oraz dr Cornelieke Aarnoudse-Moens, specjalistka w dziedzinie neuropsychologii klinicznej dzieci, edukacji i opiniowania wyników badań dotyczących wcześniaków. Dr Aarnoudse-Moens podkreśliła w swoim wykładzie, iż właściwe odżywianie, rozumiane jako czynnik biomedyczny, oraz wdrożenie programów opieki poszpitalnej, z której mogliby korzystać rodzice dzieci urodzonych przed terminem, to szansa na wyrównanie zaległości rozwojowych i poprawę funkcjonowania wcześniaków w późniejszym wieku.

Zwieńczenie programu Konferencji stanowiła debata „paracetamol vs ibuprofen”, prowadzona przez prof. Radzikowskiego oraz prof. Sochę. W konkluzji eksperci podkreślili, iż paracetamol stanowi tzw. „essential drug”, lek „zawsze pod ręką”, który posiada pierwszeństwo w stosowaniu zawsze, kiedy istnieje wątpliwość co do możliwości bezpiecznego zastosowania ibuprofenu.

W konferencji „Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości” wzięło udział 1300 specjalistów zainteresowanych problematyką działań prewencyjnych w medycynie, podwojona została tym samym zeszłoroczna frekwencja.

No votes yet.
Please wait...