Salmonella Albany w makreli wędzonej!

Stwierdzenie obecności bakterii Salmonella Albany w produkcie pn.: „Makrela wędzona NG TUSZA C”
Zagrożenie:
Wykryta obecność bakterii  Salmonella  Albany w 25g w 1 próbce produktu pn.: „Makrela  wędzona NG TUSZA C”.
Zgodnie z oceną ryzyka przygotowaną przez  Narodowy  Instytut  Zdrowia Publicznego – Państwowy   Zakład   Higieny   obecność   bakterii   chorobotwórczych
Salmonella w  przedmiotowym produkcie pozwala na zakwalifikowanie go jako szkodliwego dla zdrowia  zgodnie  z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.  oraz  rozporządzeniem nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
Wszystkie  szczepy  bakterii z  rodzaju Salmonella powinny być traktowane jako potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka. W Polsceod wielu lat są uznawane za najczęstszą przyczynę bakteryjnych  zatruć  pokarmowych.  Ich  obecność  w  żywności,  oprócz  ewentualnego spowodowania  zachorowania  może  prowadzić  do  rozprzestrzeniania  i  zasiedlania  tymi bakteriami różnych środowisk związanych z żywnością w tym kuchni domowych, placówek
zbiorowego żywienia i skutkować dalszymi zachorowaniami.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – Makrela wędzona NG TUSZA C
Kraj pochodzenia produktu –Polska
Producent  – KORAL  S.A.  ul.  Za  Dworcem  13,  83-110  Tczew,  weterynaryjny  numer identyfikacyjny PL 22141801 WEN nr partii: 404889A
Terminy przydatności do spożycia: 24.04.15; 27.04.15;  28.04.15 ; 30.04.15
Badanie laboratoryjne  w   kierunku obecności  bakterii  Salmonellazostało  wykonane w akredytowanym laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce.
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Firma Koral S. A. poinformowała odbiorców ww. partii produktu – firmę Carrefour  Polska Sp. zo.o.,  Żabka Polska Sp. z o.o.  oraz  Czerwona  Torebka  S.A.
o zaistniałam zagrożeniu i konieczności wycofania produktu z obrotu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofywania ww. partii z obrotu

Zalecenia dla konsumentów:
Produkt  pn. „Makrela wędzona NG TUSZA C”,  numer  partii  404889A, należy spożyć do: 24.04.15; 27.04.15; 28.04.15; 30.04.15, nie powinien
być spożywany przez konsumentów.
W przypadku posiadania kwestionowanej partii produktu zaleca się jej zwrot do miejsca zakupu lub zniszczenie.

 

 

Źródło: GIS

No votes yet.
Please wait...